Don't waste, save! The earth is yours

09-01-2020
Дейностите, продуктите и информацията, изложена в тази секция отразяват единствено гледната точка на автора и Европейската комисия не носи отговорност за използването по какъвто и да било начин на съдържащата се в тях информация.

Програма Space Camp Turkey

23-02-2016
Втора поредна година 25 ОУ „Д-р П.Берон” е партньор в програмата Space Camp Turkey. Това е част и от дълготрайното и ползотворно сътрудничество на училището ни с Център за творческо обучение.

Showcase School на Microsoft

16-11-2014
25 ОУ „Д-р П.Берон“ работи по престижната програма Showcase School на Microsoft