Green Solutions In Our Hands For Better Nature

- Дейностите, продуктите и информацията, изложена в тази секция отразяват единствено гледната точка на автора и…

Дигитална галерия

- Дигитална галерия, която отразява дейностите извършени от ученици и учители, свързани с проект „STEMAction for the…

Interstudents for the World

- Дейностите, продуктите и информацията, изложена в тази секция отразяват единствено гледната точка на автора и…

„Multimodality and Literacy in School Classroom”

- Дейностите, продуктите и информацията, изложена в тази секция отразяват единствено гледната точка на автора и…

Wellbeing During COVID‐19 Pandemic and Beyond

Еразъм+ Дейностите, продуктите и информацията, изложена в тази секция отразяват единствено гледната точка на автора и…

STEMAction for the Future Project

Еразъм+ Дейностите, продуктите и информацията, изложена в тази секция отразяват единствено гледната точка на автора и…

RESEARCH, DISCUSS, GROW: BECOMING CITIZENS - ВТОРА ГОДИНА

Еразъм+ Дейностите, продуктите и информацията, изложена в тази секция отразяват единствено гледната точка на автора и…

DON'T WASTE, SAVE! THE EARTH IS YOURS - ТРЕТА ГОДИНА

Еразъм+ Дейностите, продуктите и информацията, изложена в тази секция отразяват единствено гледната точка на автора и…

LITTLE ARTISTS ACROSS EUROPE

Еразъм+ image-20220607233339-1…

Don't waste, save! The earth is yours - Втора година

Дейностите, продуктите и информацията, изложена в тази секция отразяват единствено гледната точка на автора и Европейската комисия не носи отговорност за използването по какъвто и да било начин на съдържащата се в тях…

Research, Discuss, Grow: Becoming Citizens

Еразъм+ Дейностите, продуктите и информацията, изложена в тази секция отразяват единствено гледната точка на автора и…

С поглед към бъдещето - за едно по-успешно образование

Еразъм+ Дейностите, продуктите и информацията, изложена в тази секция отразяват единствено гледната точка на автора и…