-
-

Дигитална галерия, която отразява дейностите извършени от ученици и учители, свързани с проект „STEMAction for the Future“, по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 2, с регистрационен номер 2021-1-ES01-KA220-SCH-000029752

Табела на проекта:

-
-

Кът на "ЕРАЗЪМ" в училище:

 

 

-
-

-
-

 

 

 

,,Растенията неизчерпаем източник на храна и енергия“

 

-
-
     

-
-
     
-
-

 

Да дадем втори шанс на предмети за рециклиране

            

-
-
    

-
-

 

Дейности на открито

-
-
   

-
-
   
-
-

-
-
   
-
-
   
-
-

-
-
    
-
-

 

20 май - Световен ден на пчелата

 

-
-
   

-
-

 

Клуб "Роботика"

-
-
  
-
-
   
-
-

-
-
   
-
-

-
-
   
-
-

-
-
   
-
-

-
-
   
-
-

Роботика
Роботика

Роботика
Роботика

Роботика
Роботика

Роботика
Роботика

 

Участие в инициатива  на ЕКОПАК за рециклиране на пластмасови бутилки и алуминиеви кенчета

 

-
-
   
-
-
 
-
-
  
-
-
 

 

Как да направим варени гевреци

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

 

При добрия ковач и топлия метал - посещение в ковачница на ученици от 3.в клас

 

-
-

-
-

 

-
-

 

-
-

 

Музей на илюзиите

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

 

Политехнически музей

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

 

Електронна книга

-
-

 

 

Електричество в действие

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-