Стратегия за развитие на 25. ОУ "Д-р Петър Берон"

Стратегия за развитие на 25. ОУ "Д-р Петър Берон" за периода 2021 - 2024 учебна година

ОТЧЕТ ПО ЗДОИ ЗА 2020 ГОДИНА

Брой получени заявления за достъп до ОИ: нула Даден е отговор с исканата обществена информация.  Неразгледани заявления: няма  Брой заявления, на които не е дадена обществена информация: няма

Стратегия за развитие на 25. ОУ "Д-р Петър Берон"

Стратегия за развитие на 25. ОУ "Д-р Петър Берон" за периода 2016/2017 учебна година до 2020/2021 учебна година

Правилник за вътрешния трудов ред

Правилник за вътрешния трудов ред на 25. ОУ "Д-р Петър Берон" за учебната 2020/2021 година

Правилник за дейността на училището

Правилник за дейността на училището за учебната 2020/2021 година

Утвърждаване на планове

1. План за превенция и контрол срещу Covid 19 на 25. ОУ "Д-р Петър Берон". 2. План за действие в случай, че на работното място е имало човек, за който се подозира или е потвърден за Covid 19. 3. План за действия в…