Прием в първи клас за учебната 2022/2023 година

График на дейностите за прием на деца в първи клас в общинските училища за учебната 2022/2023 г. Графикът на дейностите за прием на ученици в I клас за учебната 2022/2023 г. е достъпен и на страницата на Информационната…