Прием в първи клас за учебната 2023/2024 година

Прием I клас 2023/2024 учебна година, класиране - месец септември 2023г. Уважаеми родители на първокласници, Записването на учениците, приети в 25.ОУ „Д-р П.Берон“ на класирането през месец септември за 2023/2024 учебна…

Свободни места за ученици

Уважаеми родители, За учебната 2023/2024 година 25. ОУ "Д-р Петър Берон"  обявява следните свободни места за ученици:   4-ти клас - 3 бр.;        

Прием в първи клас за учебната 2022/2023 година

График на дейностите за прием на деца в първи клас в общинските училища за учебната 2022/2023 г. Графикът на дейностите за прием на ученици в I клас за учебната 2022/2023 г. е достъпен и на страницата на Информационната…