Свободни места за ученици

Уважаеми родители, За учебната 2022/2023 година 25. ОУ "Д-р Петър Берон"  обявява следните свободни места за ученици:   3-ти клас - 2 бр.; 5-ти клас - 9 бр.; 6-ти клас - 6 бр.;    

Прием в първи клас за учебната 2022/2023 година

График на дейностите за прием на деца в първи клас в общинските училища за учебната 2022/2023 г. Графикът на дейностите за прием на ученици в I клас за учебната 2022/2023 г. е достъпен и на страницата на Информационната…