Еразъм+
Еразъм+

Дейностите, продуктите и информацията, изложена в тази секция отразяват единствено гледната точка на автора и Европейската комисия не носи отговорност за използването по какъвто и да било начин на съдържащата се в тях информация.

Проектна идея и дейности: Проектът е насочен към гражданското образованието на нашите ученици. Те ще направят изследвания, свързани с пет социални теми в своята страна, ще представят и обсъдят резултатите със своите европейски връстници. По този начин ще развият знания, умения и нагласи, свързани с гражданското образование, които са значими както на местно ниво, така и на европейско ниво. Искаме да създадем в нашите ученици компетентности по гражданско образование.

Темите са разделени в следните области: политика, стереотипи, миграция, образование и семейни роли в периода от 1960 г. до сега.

Чрез разнообразни дейности и проучвания нашите ученици ще придобият следните компетентности:

- ефективно и конструктивно взаимодействие с другите;

- критично мислене;

- социална отговорност и компетенции;

- демократично мислене.

Чрез развиване на компетентностите, учениците ще усвоят:

1) Знания, които ще получат чрез изследване на основните социални промени от 1960 г. до сега.

2) Умения, които ще придобият при комуникацията си с местната общност, свързани с демократично мислене, равенство между хората, толерантност и солидарност към всички.

3) Нагласи, които ще развият чрез взаимодействие и дискусии по социални въпроси, свързани с темите.

Проект: "Research, Discuss, Grow: Becoming Citizens", по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 2: „Стратегически партньорства“, сектор „Училищно образование“, Проекти за „Партньорства за училищен обмен“, с регистрационен номер 2020-1-HR01-KA229-077823_4

 

Ръководител: Надка Доковска, директор на 25. ОУ "Д-р Петър Берон"

Координатор: Илияна Илиева, ръководител на направление ИКТ

Партньори: Румъния, Хърватскa

* * * * * * * * * * 

Под ръководството на класните ръководители, учениците подготвиха и представиха чрез изложба намерените от тях стереотипи под формата на статии, рисунки, пословици. По този начин всички ученици в училище бяха информирани и запознати с тематиката на дейностите по проекта.

Г-жа Милена Стойнева, класен ръководител на 6.в клас, засне кратко видео, чрез което промотирахме изложбата и показахме отношението на децата към проектните дейности. Видео

* * * * * * * * * * 

В час на класа учениците гледаха филма "Били Елиът", в който е пресъздаден един от стереотипите в света - "И мъжете могат да играят балет". Проведе се дискусия, чрез която всеки сподели впечатленията си от филма, изрази своето мнение и отношение към тематиката. Учениците написаха статии, чрез които показаха своето лично отношение към темата.

Проведе се анкета сред училищната общност, с цел проучване на стереотипите, които са общоприети за българското общество. Чрез нея изследвахме степента на приложимост на по-известните стереотипи, свързващи се с българите.

* * * * * * * * * * 

Благодарим на всички родители, които изразиха личното си мнение, чрез предоставената им анкета, свързана със Стереотипи, които са известни за българите по проект "Research, Discuss, Grow: Becoming Citizens", №2020-1-HR01-KA229-077823_4.

Предоставяме ви обобщена информация от Анкетата:

  1. Българинът е известен със своята пестеливост, някои географски райони са пословични с това. Считате ли, че това е стереотип и на съвременния българин?

49% от анкетираните смятат, че този стереотип е верен, 51% изразяват мнение, че пестеливостта за българите е остарял стереотип, който не е приложим в днешно време.

  1. Чували сте израза, че българинът не е човек ако няма собствена къща и земя. Смятате ли, че тази привързаност към собствеността е актуален стереотип днес?

85% от анкетираните потвърждават верността на този стереотип. Според тях повечето българи искат да имат свой дом, не обичат да живеят под наем, особено на място, където искат да създава семейство.

  1. Българите са известни със своето гостоприемство - мит или актуален положителен стереотип е гостоприемството?

71% изказват мнение, че това е актуален стереотип, а 29% изразяват мнение, че е мит.

  1. Българинът не обича нестандартните, различните хора - съгласни ли сте с това изявление?

Исказаните мнения са различни. 38% потвърждават стереотипа, 21% го отричат, а други изразяват мнение, че характерът е определящ за поведението на българина към различните хора.

  1. Българите са индивидуалисти, не са екипни играчи, подчинени са на мисълта: "Важно е на мен да ми е добре, другите - да се оправят" - съгласни ли сте с това твърдение?

81% подкрепят това твърдение, а 19% напълно го отричат.

  1. "Съединението прави силата" (обратно на по-горния въпрос) - приложим стереотип ли е този израз за съвременния българин?

40% са съгласни с това. Те изразяват мнение, че хората са много по-силни, когато са заедно. 60% са на мнение, че този стереотип не е приложим в съвременното общество.

  1. Българинът е съчетание от качества като мошеничество, първичност, но и борбеност, пробивност и издържливост - характерните черти на образа на Алековия герой Бай Ганьо? Устойчив ли е този образ във времето според вас?

Масовото мнение, че този стереотип все още съществува.

  1. Как изглеждат българите в очите на другите народи? - посочете примери ако сте чували или участвали в такива разговори.

Изказани са мнения, че България е малко позната по света. Чужденците ни смятат за бедни, създават впечатления за нас най-вече от живеещите извън България роми, с български произход.

  1. Българите са пример за етническа търпимост – остарял стереотип ли е това твърдение?

Голям процент от анкетираните са на мнение, че това не е остарял стереотип. Дават примери с това, че имаме безпроблемно съжителство с много други етноси на нашата територия - роми, евреи, арменци, турци.

  1. Българинът е много трудолюбив – стереотип или самозаблуда е тази фраза?

Повечето от анкетираните са съгласни с това твърдение, но им е трудно да определят дали е стереотип или самозаблуда.

* * * * * * * * * *

          През седмицата от 21.03.2022 до 25.03.2022 включително се финализира темата, свързана със Стереотипите. 25. ОУ „Д-р Петър Берон“ бе домакин на международна среща с ученици и учители от училищата партньори от Румъния и Хърватска. Седмицата премина динамично, изпълнена с много дейности, свързани със Стереотипите. Учениците участваха в семинари по няколко теми: „Стереотипите преди и сега“, „Стереотипите в моята страна“, „Стереотипите в киното“, „Детските стереотипи – един по-различен поглед“. Последната тема бе представена от г-жа Надка Доковска – директор на училището. Още с появяването си пред участниците в проекта тя разчупи стереотипите в представите за визията на директора и предизвика бурните овации на всички, а после от първия до последния момент владееше аудиторията както с интересната си презентация, така и с начина на нейното поднасяне. 

-
-

       По време на мобилността се проведоха и много практически дейности като създаване на постери, моделиране на скулптури и изработване на тениски чрез текстилни материали. Благодарим на нашите ученици, участници в проекта, които представиха достойно и нашето училище, и страната ни!

-
-

       Особено вълнуващ бе последният ден на международната среща, когато специален гост лектор беше д-р Ваня Кастрева, Началник РУО – София-град. Изключително сърдечно тя поздрави участниците в проекта, след което представи своята гледна точка по темата „Стереотипите в образованието“. Всички присъстващи бяха силно впечатлени от нейното изложение, чийто акцент бе идеята, че стереотипите се създават и рушат от хората, едни са позитивни, други – не, но най-важното е, че всички заедно можем да направим света и в частност образованието по-добри.

-
-

       Може за някои да прозвучи нескромно, но ние бяхме особено удовлетворени от оценката на д-р Кастрева за работата на директора на училището и на педагогическия екип. Тя определи г-жа Доковска като един лидерите сред столичните директори, като наблегна на нейния забележителен професионализъм, креативност и изключителните ѝ грижи за развитието както на учениците, така и на учителите. Това е едно заслужено признание за усилията на всички нас – учители, ученици и родителите, които винаги са ни подкрепяли, винаги са били наши съмишленици и партньори.

-
-

       Накрая д-р Ваня Кастрева раздаде сертификатите на участниците в проекта, връчи им подаръци и пожела на всички нови европейски партньорства и срещи.

       Не можем да бъдем недоволни от постигнатото! Въпреки обстановката, свързана с Ковид19, дейностите не само по този проект, но и по всички европейски проекти, в които участваме, се реализират успешно и в срок.

* * * * * * * * * *

Учениците направиха проучване за съществуващите женски организации в България от 1960 г. до сега и се запознаха със законовите промени в статуса на жените в страната ни. Въз основа на потърсена и намерена от тях информация, се създадоха презентации и въпросник, чрез който се проведе анкетно проучване сред нашите партньори. По този начин бе извършена проверка на получените знания за българските асоциации и правата на жените сред учениците от Румъния и Хърватска.

* * * * * * * * * *

             В периода 17 - 21.10.2022 г. в рамките на проект „Research, Discuss, Grow: Becoming Citizens“, №2020-1-HR01-KA229-077823_4, в който 25. ОУ "Д-р П.Берон" участва, група ученици от 7а и 7б клас посетиха няколко града в Румъния, обмениха идеи, запознаха се с нови приятели, видяха съкровени за всеки българин, свързани с възрожденската ни история места.

             Първият ден започна с церемония по посрещането в хореографското училище в с. Роману, община Браила. Всички участници представиха страната си, като нашите представители изпълниха народни танци и песен, по-късно - и - театрална пиеса, свързана с историята на образованието през годините до наши дни. Разгледаха училището, подредиха и представиха трапеза с традиционни храни, десерти и напитки.

            Денят продължи с разходка край р. Дунав и посещение в Музея на лодката и флората и фауната по делтата на реката. Учениците от България и Хърватия играха игри за опознаване и създаване на нови приятелства.

            На следващия ден в училището в с. Роману учениците имаха спортни занимания със сен сей. Кристиян Андреев от 7б клас демонстрира уменията си по Таекуондо, децата играха футбол и спортуваха на открито. По-късно участниците от всички страни показаха игри от детството на техните баби и дядовци, а следобедът беше посветен на игра, проведена в град Браила, като учениците бяха разделени на отбори и задачата беше да открият значими сгради и паметници, опознвайки  по този начин и града.

            Третият ден от посещението беше посветен на уроци в училището и игри по екипи - подреждане на пъзели, 3Д модели и карти. Състоя се церемония за връчване на сертификати за участие. С много вълнение децата поднесоха цветя на паметника на Христо Ботев в гр. Браила. Посетиха българската църква и мястото, където е поставено началото на БАН, както и българския квартал.

            През последните два дни групата разгледа ботаническата градина в гр. Галац, пристанището, острова с дивите коне и граничната точка между Румъния, Украйна и Молдова, близо до делтата на река Дунав. В Букурещ, интерес предизвика посещението в Музея за експериментална наука, където можеше да се види и изпробва действието на законите на физиката. От обиколката на столицата с образователна цел децата научиха за историята на забележителни места, сгради, улици, както и интересни факти за културното и историческото наследство на Румъния.

* * * * * * * * * *

RESEARCH, DISCUSS, GROW: BECOMING CITIZENS –

Една българска роза в сърцето на Загреб

 

От 7.11.2022 г. до 11.11.2022 се проведе последната мобилност в рамките на проекта „Research, Discuss, Grow: Becoming Citizens“, №2020-1-HR01-KA229-077823_4, в която участие взеха ученици от 7в и 7г клас.

В първия ден от посещението на участниците от 25 ОУ "Д-р П.Берон" в Основно училище "Одра", гр. Загреб, Хърватия, се състоя официално посрещане, по време на което домакините и гостите от Румъния и България демонстрираха традиционни обичаи. Народните носии, завладяващият народен танц и изпълнението на вечната българска песен "Една българска роза" грабнаха аудиторията. В допълнение към тях, представителите на 25 ОУ представиха видео за българските народин празници и обичаи и как в училище ги отбелязваме.

Всеки участник получи роля в рамките на кратки сценки, илюстриращи различни ситуации на отношения в семейството и разбиране на ролите в семейството, които бяха представени в последния ден от посещението.

На следващия ден учениците представиха българския народен танц и песен пред искрената и силно емоционална публика в Дома за стари хора "Св. Фране" - Одра и помогнаха при засаждането на цветя и храсти в градината на дома.

Следобедът бе посветен на спортни игри и упражнения на ролите - неповторима възможност за седмокласниците да обменят впечатления и да завържат приятелства с децата от Хърватия и Румъния.

На третия ден от мобилността учениците се запознаха с историята и традициите на столицата на Хърватия - град Загреб. Красивите сгради, паметници, катедрала, тесните улици и безбрежието на река Сава ще останат в спомените на децата. Заедно с учстниците от Румъния и Хърватия, те проведоха интервюта със случайни минувачи относно разбирането им за разпределението на функциите в едно семейство. Резултатите от проведените анкети бяха обобщени в последния ден от проекта.

Незабравим ще остане този ден и с организираното детско парти, с многото емоции и нови приятелства!

Посещението на следващия ден на замъка Велики Табор в Хърватско Загоре даде възможност на участниците да се докоснат до средновековната култура на Хърватия, да усетят мистичното присъствие на легендата за Вероника Десиничка и да упражнят уменията си по стрелба с лък.

На заключителната церемония в последния ден от посещението в Загреб, освен прекрасно изпълнените роли и изготвени анкети, участниците направиха постери със своите спомени и впечатения от пребиваването си в Хърватия.

Учениците от 7в и 7г клас споделиха в кратки текстове, оформени със снимки във видео, благодарността си за гостоприемството на домакините, емоционалните си впечатления от страната и хората, както и всичко онова, което научиха по време на проекта!

Видеоклип: https://youtu.be/BJSr0Uyih34