Летоброенето на 25 ОУ започва в далечната 1918 година. Жаждата за наука и просвета ентусиазира жителите на квартала да обособят учебно заведение. До този момент децата посещавали училищата в Бояна и в Княжево, което им създавало големи трудности, особено през зимните месеци. Родителите сформират комисия и със собствени средства закупуват чинове, черни дъски, канцеларски материали и топливо. Така през 1915г. в частната сграда на Шиндарови /настоящата сладкарница „Шоколад”/ започват обучението си 79 ученици в четири отделения, а училището е клон на Боянското. На 11 май 1916г. с Указ на Софийската училищна инспекция се отделя в самостоятелно първоначално училище. От 1918г. има и главен учител – факт, доказващ вече утвърденото функциониране на училището. Затова именно тази година се приема като начална за създаването на нашето училище. Само няколко години по-късно – 1922/23, се откриват I, II и III клас и то се превръща в напълно развито основно училище, макар и без подходяща училищна сграда. Местните жители обаче не бездействат и извоюват място за построяване на училище и църква в непосредствена близост. Така през 1924г., благодарение на събраните доброволни средстви, децата влизат в новопостроеното за тях училище. На следващата година със Заповед 715/10.03.1925г. на Министерството на образованието се утвърждава и името на патрона – д-р Петър Берон. Изборът му не е случаен. Той е един от най-видните български възрожденци, просветители и родолюбци, учен енциклопедист, достигнал до Хайделберг и Париж - ярък пример за възпитаниците на училището.

В многогодишното си развитие училище “Д-р Петър Берон” преминава през различни етапи. От 1923 до 1950г. е 17-та прогимназия. От 1950 г. до 1963 г. е Единно средно училище, а от 1963 г. до днес – основно училище.

За да се съхранят опитът и достиженията на училището за бъдещите поколения, през 1986 г. е открит училищен музей – един от малкото в София, който през 1988 г. е отличен като първенец на републиканския преглед на музейните училищни сбирки.

През 1994 г. училището започва работа по типов учебен план за разширено изучаване на изобразително изкуство. Много са изявите и наградите на малките ни художници на международно, национално и областно ниво.

Интерес за децата представляват и допълнителните занимания в групите за ИУЧ и ФУЧ по български език, математика, компютърно моделиране, компютърна графика и дигитална фотография. Възпитаниците на 25 ОУ “Д-р Петър Берон” показват с голям успех своите знания на конкурси, олимпиади, представят се отлично и в областта на спорта.

Освен с настоящите постижения, училището се гордее и с имената на много свои бивши ученици, сред които са: поетесата Лиляна Стефанова, актьорът Коста Цонев, ученият Богдан Малешков, певецът Вили Кавалджиев, спортистите Мая Благоева и Красимира Филипова и много други.

Днес в 25 ОУ “Д-р Петър Берон” работят квалифицирани и мотивирани педагози – с опит, с професионализъм, с ясна визия за ролята си в изграждането личността на ученика и за запазване достойното място в обществото както на училището, така и на учителя. Следвайки примера на своите предшественици, те умело съчетават традицията, съхранените символи и ритуали, богатата извънкласна работа с иновациите на съвременната образователна система; вярват и допринасят за по-доброто бъдеще на 25 ОУ “Д-р Петър Берон”.

 

Писмо и удостоверение от Музея на образованието в гр. Габрово