Надка Христова

Ръководство

Преподавател по:

 • Български език и литература

Даниела Стефанова

Ръководство

Преподавател по:

 • География и икономика
 • Информационни технологии
 • Компютърно моделиране

Валя Кръстева

Ръководство

Преподавател по:

 • Български език и литература

Пламен Домиников

Администрация

Златка Симеонова

Администрация

Невена Серафимова

Преподавател по:

 • Изобразително изкуство

Веселина Илиева

Преподавател по:

 • Български език и литература

Никол Такова

Преподавател по:

 • Български език и литература

Екатерина Толева

Преподавател по:

 • Английски език

Анна Иванова

Преподавател по:

 • Английски език

Надя Йорданова

Преподавател по:

 • Математика
 • Физика и астрономия

Румяна Димитрова

Преподавател по:

 • Математика
 • Физика и астрономия

Светлана Андреева

Преподавател по:

 • Информационни технологии
 • Компютърно моделиране

Снежана Гаджанова

Преподавател по:

 • Компютърно моделиране

Красимира Славчева

Преподавател по:

 • Домашна трехника и икономика
 • История и цивилизация
 • Технологии

Елена Георгиева

Преподавател по:

 • География и икономика

Цветелина Филипова

Преподавател по:

 • Биология и здравно образование
 • Изобразително изкуство
 • Химия и опазване на околната среда
 • Човекът и природата

Галина Гашева

Преподавател по:

 • Музика

Даниела Куновска

Преподавател по:

 • Физическо възпитание и спорт

Илко Вълков

Преподавател по:

 • Физическо възпитание и спорт

Меглена Пецановска

Иглика Петрова

Росица Гавраилова

Светлана Николова

Ваня Цекова

Венета Янкова

Стефка Алипиева

Теменужка Узунова

Искра Бонева

Василка Велева

Цветанка Бозаджиева

Мария Аббас

Николета Петкова

Мариана Филипова

Десислава Неданова

Зорница Славкова

Мария Грозданова

Полина Желязкова

Ивелина Великова

Десислава Маринова

УчителПодготвителна група

Боряна Арабаджиева

УчителЦДО

Ирена Динева

УчителЦДО

Силвия Христова - Цветанова

УчителЦДО

Ивелина Михайлова

УчителЦДО

Красен Кирилов

УчителЦДО

Георгия Петрова

УчителЦДО

Моника Методиева

УчителЦДО

Ана Джампалска - Воденичарска

УчителЦДО

Даниела Мустакова

УчителЦДО

Стела Колева

УчителЦДО

Елвира Гюрева

УчителЦДО

Надя Жишкина

Психолог