Надка Доковска - Директор
Директор
Невена Серафимова
Заместник-директор учебна дейност
Валя Кръстева
Заместник-директор учебна дейност
Яна Тонева
Администрация
Милена Костадинова
Администрация
Галин Лазаров
Домакин
Илияна Илиева
Ръководител на проекти
Зорница Славкова
Старши учител в начален етап
Меглена Братанова
Старши учител в начален етап
Цветанка Бозаджиева
Старши учител в начален етап
Йорданка Даковска-Цоньовска
Старши учител в начален етап
Искра Бонева
Старши учител в начален етап
Веска Йосифова
Старши учител в начален етап
Венета Янкова
Старши учител в начален етап
Ваня Стойкова
Старши учител в начален етап
Полина Желязкова
Старши учител в начален етап
Ваня Цекова
Старши учител в начален етап
Мария Аббас
Учител в начален етап
Светла Михайлова
Учител в начален етап
Цветанка Арсова
Учител в начален етап
Илияна Даскалова
Учител в начален етап
Радослава Гъмзакова
Учител в начален етап
Мая Станкева
Учител в начален етап
Анна Иванова
Учител в начален етап
Нели Терзиева
Учител в начален етап
Мария Грозданова
Учител в начален етап
Росица Гавраилова
Учител в начален етап
София Златкова-Георгиева
Учител в начален етап
Стефка Алипиева
Старши учител в начален етап - ЦДО
Ирена Артъкова
Старши учител в начален етап - ЦДО
Десислава Георгиева
Учител в начален етап - ЦДО
Мая Буюклиева
Учител в начален етап - ЦДО
Ивелина Михайлова
Учител в начален етап - ЦДО
Надя Лозанова
Учител в начален етап - ЦДО
Силвия Христова - Цветанова
Учител в начален етап - ЦДО
Галя Панчева
Учител в начален етап - ЦДО
Ирена Динева
Учител в начален етап - ЦДО
Александър Паунов
Учител в начален етап - ЦДО
Росица Атанасова
Учител в начален етап - ЦДО
Галина Петкова
Учител в начален етап - ЦДО
Росица Пенева
Учител в начален етап - ЦДО
Мариана Андреева
Учител в начален етап - ЦДО
Валентина Григорова
Учител в начален етап - ЦДО
Марчела Петрова
Старши учител в прогимназиален етап
Бойка Шаламанова
Старши учител в прогимназиален етап
Цветелина Филипова
Старши учител в прогимназиален етап
Светлана Андреева
Старши учител в прогимназиален етап
Надя Йорданова
Старши учител в прогимназиален етап
Мартин Бадалян
Учител в прогимназиален етап
Лидия Павлова
Учител в прогимназиален етап
Анелия Цветанова
Учител в прогимназиален етап
Илко Вълков
Учител в прогимназиален етап
Красимира Славчева
Учител в прогимназиален етап
Валентина Герасимова
Учител в прогимназиален етап
Иван Петков
Учител в прогимназиален етап
Светослав Димитров
Учител в прогимназиален етап
Христина Михнева
Учител в прогимназиален етап
Галина Жекова
Учител в прогимназиален етап
Екатерина Толева
Учител в прогимназиален етап
Катя Тенекеджиева
Учител в прогимназиален етап
Сергей Касабов
Учител в прогимназиален етап
Десислава Маринова
Учител в подготвителна група
Красимир Гетов
Ресурсен учител
Тихомира Брункова-Бориславова
Логопед
Надя Жишкина
Психолог