Надка Доковска - Директор
Директор
Даниела Стефанова
Заместник директор
Невена Серафимова
Заместник-директор учебна дейност
Валя Кръстева
Заместник-директор учебна дейност
Златка Симеонова
Технически сътрудник - касиер
Галя Ставрева
Завеждащ административна служба
Димо Върбанов
Администрация
Галин Лазаров
Домакин
Илияна Илиева
Ръководител на проекти
Ваня Цекова
Старши учител в начален етап
Корнелия Йосифова
Старши учител в начален етап
Зорница Славкова
Старши учител в начален етап
Меглена Пецановска
Старши учител в начален етап
Цветанка Бозаджиева
Старши учител в начален етап
Искра Бонева
Старши учител в начален етап
Стефка Алипиева
Старши учител в начален етап
Полина Желязкова
Старши учител в начален етап
Венета Янкова
Старши учител в начален етап
Мария Грозданова
Учител в начален етап
Анна Йорданова
Учител в начален етап
Елвира Гюрева
Учител в начален етап
Росица Гавраилова
Учител в начален етап
Анна Близнакова
Учител в начален етап
Десислава Илиева
Учител в начален етап
Мария Аббас
Учител в начален етап
Нели Терзиева
Учител в начален етап
Станимира Миткова
Учител в начален етап
Мария Първанова
Учител в начален етап
Светла Михайлова
Учител в начален етап - ЦДО
Ана Джампалска - Воденичарска
Учител в начален етап - ЦДО
Надя Лозанова
Учител в начален етап - ЦДО
Ивелина Михайлова
Учител в начален етап - ЦДО
Силвия Христова - Цветанова
Учител в начален етап - ЦДО
Ирена Динева
Учител в начален етап - ЦДО
Борис Илиев
Учител в начален етап - ЦДО
Цветелина Филипова
Старши учител в прогимназиален етап
Светлана Андреева
Старши учител в прогимназиален етап
Надя Йорданова
Старши учител в прогимназиален етап
Екатерина Толева
Учител в прогимназиален етап
Светослав Димитров
Учител в прогимназиален етап
Илко Вълков
Учител в прогимназиален етап
Катя Тенекеджиева
Учител в прогимназиален етап
Красимира Славчева
Учител в прогимназиален етап
Мартин Бадалян
Учител в прогимназиален етап
Десислава Маринова
Учител в подготвителна група
Красимир Гетов
Ресурсен учител
Тихомира Брункова-Бориславова
Логопед
Надя Жишкина
Психолог