График на дейностите за прием на деца в първи клас в общинските училища за учебната 2022/2023 г.

Графикът на дейностите за прием на ученици в I клас за учебната 2022/2023 г. е достъпен и на страницата на Информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и I клас в училище (ИСОДЗ) на адрес: https://kg.sofia.bg/#/calendar

26  април 2022 г.

Обявяване на свободните места за 1.клас

05 юни 2022 г.

Заключване на информационната система за подготовка за първото класиране в 18:00 часа.

06 юни 2022 г.

Първо класиране, обявяване на резултатите, 12:00 часа

от 06 – 17 юни 2022 г.

Записване на класираните първокласници.

17 юни 2022 г.

Край на записването след първо класиране.

19 юни 2022 г.

Край на актуализацията на профилите. Подреждане на кандидатурите, до 18:00 часа.

20 юни 2022 г.

Второ  класиране, записване на класираните след обявяване на резултатите.

21, 22, 23, 24 юни 2022 г.

Записване на класираните първокласници.

24 юни 2022 г.

Край на записването след второ класиране. Заключване на системата за 1.клас – 17:00 часа. Елиминиране на незаписаните деца, след 17:00 часа.

26 юни 2022 г.

Край на актуализацията на профилите. Подреждане на кандидатурите, до 18:00 часа.

27 юни 2022 г.

Трето класиране, записване на класираните след обявяване на резултатите.

28, 29, 30 юни, 01 юли 2022 г.

Край на записване на класираните, до 17:00 часа. Елиминиране на незаписаните деца.

03 юли 2022 г.

Край на актуализацията на профилите. Подреждане на кандидатурите, до 18:00 часа.

04 юли 2022 г.

Четвърто  класиране, записване на класираните след обявяване на резултатите.

05, 06 юли 2022 г.

Записване на класираните първокласници

06 юли 2022 г.

Край на записване на класираните, до 17:00 часа. Елиминиране на незаписаните деца.

 31 август 2022 г.

Край на актуализацията на профилите. Подреждане на кандидатури. Заключване на системата, в 18:00 часа.

01 септември 2022 г.

Първо текущо класиране и записване за 1. клас, след обявявяне на резултатите.

02 септември 2022 г.

Записване на класираните.

05 септември 2022 г. до

Край на записване на класираните, до 17:00 часа. Елиминиране на незаписаните деца.

07 септември 2022 г.

Второ текущо класиране и записване за 1. клас, след обявяване на резултатите.

08 септември 2022 г.

Записване на класираните.

09 септември 2022 г.

Край на записване на класираните. Елиминирание на незаписаните деца.

ПОКАНА ДО РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ

Уважаеми майки и бащи,
     Тази есен на Вашите деца предстои да прекрачат училищния праг. Това е първата и най-важна от много стъпки, които им предстоят занапред. 
     Ръководството на 25. ОУ „Д-р Петър Берон“ най-сърдечно Ви кани на родителска среща на 14 април (четвъртък) от 18.30 ч. във физкултурния салон на училището.
     Взаимното доверие започва с първата среща. 

     Очакваме Ви и добре дошли в нашето училище!

* * * * * * * * * *

Уважаеми родители,

Моля да се запознаете със Заповедта на директора, свързана с план-прием за учебната 2022/2023 година.

 

* * * * * * * * * *

Уважаеми родители на бъдещите първокласници,

Отново сме в навечерието на приема в първи клас и Вие трябва да направите важен за Вас и за децата Ви избор.

Приемът за учебната 2022/2023 година ще се извършва чрез Системата за централизирано електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища. Независимо от това, за нас е удоволствие да Ви поканим в 25.ОУ „Д-р Петър Берон“ – Училище за победители, за да станете част от нашата училищна общност.

Ето какво предлагаме ние:

 • Образователен процес, осъществяван от високо квалифицирани учители, доказали своя професионализъм, умения и индивидуален подход към учениците и в обучението от разстояние в електронна среда;
 • Разширена подготовка в областта на математиката и компютърното моделиране за всички паралелки в първи клас;
 • Разнообразни факултативни часове, съобразени с Вашите предпочитания;
 • Целодневна организация на учебния процес, като е предвидена група ЦДО за всяка паралелка. За Вашето удобство работи всекидневно и дежурна сборна група от 17.30ч. до 18.30ч.;
 • В училището ни работи екип от специалисти ресурсно подпомагане – училищен психолог, ресурсен учител и логопед;
 • Осигурено е столово хранене за учениците – топъл обяд и следобедна закуска, при желание от Ваша страна, както и училищен бюфет. Предлагаме възможност за закупуване на купони по електронен път;
 • Предлагаме възможност за включване на детето Ви в извънкласни дейности – школи по чужд език, спортни и танцови клубове;
 • В училището ни е въведен строг пропускателен режим и охрана от лицензирана фирма, гарантиращи сигурността на детето Ви в училище;
 • Осигурено е и медицинско лице;
 • Класните стаи на първи клас са разположени в обособено крило, където нямат достъп по-големите ученици.

За Ваше улеснение прилагаме:

 • Система за централизирано електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища;
 • ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ за прием на ученици в първи клас за учебната 2022/2023 година (утвърден от кмета на Столичната община);
 • Видео, представящо стъпките при попълване на Вашите документи в електронната система за прием в първи клас.

Очакваме да направите най-добрия избор за своето дете и Ви пожелаваме успех в кандидатстването!

Карта на района:

Линк към Календара на Столична община: ТУК

Следете Календара за датите, свързани с предстоящия прием