Уважаеми родители,

За учебната 2022/2023 година 25. ОУ "Д-р Петър Берон"  обявява следните свободни места за ученици:

 

3-ти клас - 2 бр.;

5-ти клас - 9 бр.;

6-ти клас - 6 бр.;