Уважаеми родители,

За учебната 2023/2024 година 25. ОУ "Д-р Петър Берон"  обявява следните свободни места за ученици:

 

1-ви клас - 7 бр.;

2-ри клас - 3 бр.;

3-ти клас - 2 бр.;

4-ти клас - 1 бр

5-ти клас - 7 бр.

6-ти клас - 6 бр.

7-ми клас - 3 бр.