Уважаеми родители,

За учебната 2023/2024 година 25. ОУ "Д-р Петър Берон"  обявява следните свободни места за ученици:

 

4-ти клас - 3 бр.;