Прием I клас 2023/2024 учебна година, класиране - месец септември 2023г.

Уважаеми родители на първокласници,

Записването на учениците, приети в 25.ОУ „Д-р П.Берон“ на класирането през месец септември за 2023/2024 учебна година ще се осъществи на 04.09. и 05.09.2023 г., както и на 07.09.и на 08.09.2023 г. /при наличие на свободни места/.

Работното време на комисията по записване е:

 • на 04.09. и 05.09.2023 г. от 8:00 до 17:00 часа в посочените дни;
 • на 07.09.2023 г. от 8:00 до 17:00 часа;
 • на 08.09.2023 г. от 8:00 до 16:00 часа.

Напомняме Ви, че при записване в I клас е необходимо да представите следните документи:

 1. Удостоверение за завършено предучилищно образование – оригинал;
 2. Акт за раждане на детето – оригинал и копие.

 

На място ще попълните и необходимата документация за стартиране на учебната година, а именно:

 

 1. Заявление за избираеми учебни часове;
 2. Заявление за факултативни учебни часове;
 3. Заявление за целодневна организация на учебния ден;
 4. Заявление за спортни дейности;
 5. Заявление за извънкласни дейности.

 

На място ще Ви бъде предоставена и информация за начина и сроковете за поръчване и закупуване на ученически униформи, както и необходимото за успешно начало на учебната 2023/2024 година.

 

ДОБРЕ ДОШЛИ ПРИ НАС !

*********************************************************************************************************

Уважаеми родители на първокласници,

Записването на учениците, приети в 25.ОУ „Д-р П.Берон“ на III класиране за 2023/2024 учебна година ще се осъществи в периода 26.06.2023-28.06.2023 г.

Работното време на комисията по записване е от 8:00 до 17:00 часа в посочените дни.

Напомняме Ви, че при записване в I клас е необходимо да представите следните документи:

 1. Удостоверение за завършено предучилищно образование – оригинал;
 2. Акт за раждане на детето – оригинал и копие.

 

На място ще попълните и необходимата документация за стартиране на учебната година, а именно:

 

 1. Заявление за избираеми учебни часове;
 2. Заявление за факултативни учебни часове;
 3. Заявление за целодневна организация на учебния ден;
 4. Заявление за спортни дейности;
 5. Заявление за извънкласни дейности.

На място ще Ви бъде предоставена и информация за начина и сроковете за поръчване и закупуване на ученически униформи, както и необходимото за успешно начало на учебната 2023/2024 година.

ДОБРЕ ДОШЛИ ПРИ НАС !

******************************************************************************************************

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че от 19 юни 2023г. (понеделник) до 23 юни 2023г. (петък) ще се извършва записването на приетите на второ класиране първокласници. То ще става по следния график:

 

 • 19.06. (понеделник) – 08.00 – 17.00 ч.
 • 20.06. ((вторник) – 08.00 – 17.00 ч.
 • 21.06. (сряда) – 08.00 – 17.00 ч.
 • 22.06. (четвъртък) – 08.00 – 17.00 ч.
 • 23.06. (петък) – 08.00 – 17.00 ч.

 

Влизането в училището ще става през входа откъм ул. Балчик.

Необходими са всички документи, удостоверяващи наличието на обстоятелствата, отговарящи на посочените критерии при регистрацията.

Моля, носете следните документи:

 1. Удостоверение за завършено предучилищно образование – оригинал;
 2. Акт за раждане на детето – оригинал и копие.
 1. Необходими документи, доказващи съответни предимства (ако се ползват такива):

- дете от приемно семейство - договор за настаняване или отглеждане на дете от приемно семейство /заповед на директора на Дирекция „Социално подпомагане“ – по мектоживеене/; осиновено дете - съдебно удостоверение/съдебно решение за допускане на осиновяването;

- дете с трайни увреждания над 50% - документ от ТЕЛК / НЕЛК;

- дете с един или двама починали родители - копие на акт за смърт;

- дете от многодетно семейство (3 или повече деца) - актове за раждане на всички деца в семейството;

- дете - близнак - актове за раждане на всички деца в семейството;

- дете със СОП - решение на ТЕЛК или Протокол от лекарска комисия.

От ръководството на 25. ОУ „Д-р Петър Берон“

*********************************************************************************************************

Уважаеми родители на първокласници,

Записването на учениците, приети в 25.ОУ „Д-р П.Берон“ на II класиране  за 2023/2024 учебна година ще се осъществи в периода 19.06.-23.06.2023г.

Работното време на комисията по записване е от 8:00 до 17:00 часа в посочените дни.

Напомняме Ви, че при записване в I клас е необходимо да представите следните документи:

 1. Удостоверение за завършено предучилищно образование – оригинал;
 2. Акт за раждане на детето – оригинал и копие.

На място ще попълните и необходимата документация за стартиране на учебната година, а именно:

 1. Заявление за избираеми учебни часове;
 2. Заявление за факултативни учебни часове;
 3. Заявление за целодневна организация на учебния ден;
 4. Заявление за спортни дейности;
 5. Заявление за извънкласни дейности.

На място ще Ви бъде предоставена и информация за начина и сроковете за поръчване и закупуване на ученически униформи, както и необходимото за успешно начало на учебната 2023/2024 година.

 

ДОБРЕ ДОШЛИ ПРИ НАС !

*********************************************************************************************************

Прием I клас 2023/2024 учебна година, I класиране

                 Уважаеми родители на първокласници,

Записването на учениците, приети в 25.ОУ „Д-р П.Берон“ в I класиране  за 2023/2024 учебна година ще се осъществи в периода 06.06.-15.06.2023г.

Работното време на комисията по записване е от 8:00 до 17:00 часа в посочените дни, като изключение прави денят на Национално външно оценяване по български език и литература за 7. клас, а именно – 13.06. Работното време  в този ден ще бъде от 13.00ч.-17.00ч.

Напомняме Ви, че при записване в I клас е необходимо да представите следните документи:

 1. Удостоверение за завършено предучилищно образование – оригинал;
 2. Акт за раждане на детето – оригинал и копие.

На място ще попълните и необходимата документация за стартиране на учебната година, а именно:

 1. Заявление за избираеми учебни часове;
 2. Заявление за факултативни учебни часове;
 3. Заявление за целодневна организация на учебния ден;
 4. Заявление за спортни дейности;
 5. Заявление за извънкласни дейности.

На място ще Ви бъде предоставена и информация за начина и сроковете за поръчване и закупуване на ученически униформи, както и необходимото за успешно начало на учебната 2023/2024 година.

 

ДОБРЕ ДОШЛИ ПРИ НАС !

*********************************************************************************************************

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че от 06 юни 2023г. (вторник) до 15 юни 2023г. (четвъртък) ще се извършва записването на приетите на първо класиране първокласници. То ще става по следния график:

 • 06.06. (вторник) – 08.00 – 17.00 ч.
 • 07.06. (сряда) – 08.00 – 17.00 ч.
 • 08.06. (четвъртък) – 08.00 – 17.00 ч.
 • 09.06. (петък) – 08.00 – 17.00 ч.
 • 12.06. (понеделник) – 08.00 – 17.00 ч.
 • 13.06. (вторник) – 13.00 – 17.00 ч.
 • 14.06. (сряда) – 08.00 – 17.00 ч.
 • 15.06. (четвъртък) – 08.00 – 17.00 ч.

Влизането в училището ще става през входа откъм ул. Балчик.

Необходими са всички документи, удостоверяващи наличието на обстоятелствата, отговарящи на посочените критерии при регистрацията.

Моля, носете следните документи:

 1. Удостоверение за завършено предучилищно образование – оригинал;
 2. Акт за раждане на детето – оригинал и копие.
 1. Необходими документи, доказващи съответни предимства (ако се ползват такива):

- дете от приемно семейство - договор за настаняване или отглеждане на дете от приемно семейство /заповед на директора на Дирекция „Социално подпомагане“ – по мектоживеене/; осиновено дете - съдебно удостоверение/съдебно решение за допускане на осиновяването;

- дете с трайни увреждания над 50% - документ от ТЕЛК / НЕЛК;

- дете с един или двама починали родители - копие на акт за смърт;

- дете от многодетно семейство (3 или повече деца) - актове за раждане на всички деца в семейството;

- дете - близнак - актове за раждане на всички деца в семейството;

- дете със СОП - решение на ТЕЛК или Протокол от лекарска комисия.

 

От ръководството на 25. ОУ „Д-р Петър Берон“

*********************************************************************************************************

ГРАФИК

НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ ПЪРВИ КЛАС

УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА

Месец

Дата

Дейност

Април

24.04.2023г.

Обявяване на свободните места за първи клас

 

25.04-03.06. 2023г.

Актуализиране на профили и добавяне на кандидатури.

 

04.06.2023г. (18ч.)

Край на актуализацията на профилите и заключване на системата.

Юни

05.06.2023г.

Първо класиране за първи клас , публикуване на резултатите  

 

06.06-15. 06. 2023г.(17ч.)

Записване за първи клас. Събота и неделя и на 13.06.2023г. ( НВО 7-10 клас) не се провежда записване. Елиминиране на незаписаните деца.

 

07.06-15.06.2023г.

Актуализиране на профили и добавяне на кандидатури за второ класиране.

 

16.06.2023г.

Край на актуализацията на профили . Заключване на системата. (17ч.) Публикуване на резултати от второ класиране.

 

17.06.-23.06.2023г.

Актуализиране на профили и добавяне на кандидатури за трето класиране. Край на актуализацията на профилите и подреждане на кандидатури ( заключване на системата – 17 ч.)

 

19.06.-23.06. 2023г. (16ч.)

Записване от второ класиране за първи клас Събота и неделя не се провежда записване.  

 

23.06.2023г.

Елиминиране на незаписаните деца.  Край на актуализацията на профилите. Публикуване на резултатите от трето класиране.

 

24.06.-28.06.2023г.

Актуализиране на профили и добавяне на кандидатури за четвърто класиране. ( заключване на системата – 17 ч.)

 

26.06.- 28.06. 2023г. (16ч.)

Записване на класираните ученици от трето класиране за първи клас Събота и неделя не се провежда записване.  

 

28.06.2023г.

 Публикуване на резултатите от четвърто класиране.

 

29.06.-30.06.2023г. (16ч.)

Записване на класираните деца от четвърто класиране за първи клас

 

29.06.-04.09.2023г.

Актуализиране на профили и добавяне на кандидатури за текущи класирания. ( заключване на системата – 17 ч.) Публикуване на резултати от текущо класиране.

Септември

04.09-05.09.2023г. (16ч.)

Записване на класирани деца Край на актуализацията на профили . Заключване на системата. (17ч.)

 

06.09.2023г.

Актуализиране на профили и добавяне на кандидатури за четвърто класиране. ( заключване на системата – 17 ч.)

 

07.09.2023г.

Актуализиране на профили и добавяне на кандидатури за четвърто класиране. Записване на класираните деца.

 

08.09.2023г.

Край на записване на класираните деца – 16ч. Елиминиране на незаписаните деца.

*********************************************************************************************************

Уважаеми родители,

Във връзка с  предстоящия план-прием за учебната 2023/2024 година, моля да се запознаете със следните документи, които са прикачени по-долу:

1. Заповед на директора за утвърждаване на план - прием за учебната 2023/2024 година.

2. Наредба за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община.

3. График на дейностите за прием на деца в първи клас. 

Графикът на дейностите за прием на ученици в I клас за учебната 2023/2024 г. е достъпен и на страницата на Информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и I клас в училище (ИСОДЗ) на адрес: https://kg.sofia.bg/#/calendar