УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА БЪДЕЩИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ,

       Всички Вие очаквате с трепет деня, в който ще изпратите своя първокласник по дългия и нелек път на знанието и науката. Ето защо предстои да направите един от най важните избори – изборът на училище за Вашето  дете. С удоволствие Ви каним в нашето 25. ОУ „Д-р Петър Берон“  -  училище за победители!

       Защо при нас? Тук детето Ви ще получи:

 • Модерно приобщаващо образование, което се осъществява от висококвалифицирани и опитни  педагози, доказали своя професионализъм и обич към децата.
 • Индивидуален подход в обучението.
 • Разширена подготовка по математика, компютърно моделиране и хореография за всички паралелки от първи клас, както и факултативни часове по английски език.
 • Възможност за участие в международни проекти по европейска програма „Еразъм+“, в национални програми, в състезания и конкурси.
 • Целодневна организация на образователния процес, като за  всяка паралелка е предвидена група за ЦОУД.
 • Създадена е дежурна сборна група, която работи за Ваше удобство всеки ден от  17:30 до 18:30ч.
 • Много добър екип за личностна подкрепа, включващ психолог, ресурсен учител и логопед.
 • Осигурено е столово хранене – топъл обяд и следобедна закуска, при желание от Ваша страна, както и училищен бюфет. Предоставена е възможност купоните да се закупят по електронен  път.
 • В училището ни  Вашето дете може да се включи в разнообразни извънкласни дейности – школи по чужд език, спортни и танцови клубове.
 • Класните стаи на първокласниците са обособени в отделно крило, където нямат достъп по-големите ученици.
 • Осигурени са шкафчета в класните стаи.
 • Учениците са задължени да ходят с униформи.
 • Училището разполага с медицинско лице.
 • Въведен е строг пропускателен режим и охрана от лицензирана фирма, които гарантират сигурността на Вашето дете в училище.

       С удоволствие Ви каним на традиционната среща за родители на бъдещи първокласници, която ще се състои на 25.04.2024г., четвъртък, от 18.30ч. във физкултурния салон на 25.ОУ.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!