Открит урок в групата на най-малките

На 05.01.2023 г. г-жа Десислава Маринова съвместно с логопеда Тихомира Бориславова проведе открит урок с децата в подготвителна група. Той беше по български език на тема „Обогатяване на активен речник“. Занятието…

Спортни страсти и трофеи

В дните преди Коледа се проведоха турнири по баскетбол между учениците от пети клас, и по волейбол - между учениците от шести и седми класове. Играта беше изпълнена със спортен дух, много настроение, спортсменска игра и…

Изяви на нашите ученици по НП "Заедно в изкуствата и спорта"

През месец декември 2022 г. учениците, участващи в Национална програма "Заедно в изкуствата и спорта", Модул 1 „Изкуства“, група за народни танци „Да запазим традицията българска“ с ръководители г-н Мартин Бадалян и г-…

Да рисуваш на английски

Нашето 25-то училище, като член на Асоциацията на Кеймбридж училищата, има амбицията неговите възпитаници да получават качествено ранно чуждоезиково обучение, което да отваря пред тях вратите на света. В час по…