Човек се учи, играейки и то не само, когато е дете! Пораствайки, забравяме да играем и започваме да смятаме, че ученето е свързано само със сериозно четене.

Всъщност, най-устойчиви са знанията, придобити в игра и затова и в часовете по английски език преподавателят г-жа Екатерина Толева прилага метода на учене чрез игра.

Учениците от 5а и 5б клас с вълнение подготвиха своите проекти на тема "My dream room" и ги представиха с много настроение, показвайки в същото време и отлично ниво на владеене на английски език.

Учим и се забавляваме, творим и мечтаем!