-
-

25. ОУ "Д-р Петър Берон" спечели поредния си проект по програма "Еразъм+".

"Green Solutions In Our Hands For Better Nature" е свързан с дейности, насочени към опазване на природни ресурси. Благодарение на този проект нашите ученици ще бъдат наясно с екологичните проблеми и ще учат с желание за вариантите за защита на природата. Интернационална е необходимостта от пестене на енергия, минимално консумиране, рециклиране с цел намаляване на проблемите ни в обществото като отговорни граждани, които приемат за свой дълг да защитават своето материално културно наследство.

 

Цели на проекта:

  • Да създадем екологично съзнание у хората;
  • Да намалим замърсяването на околната среда в собствената си държава, започвайки от собственото си училище;
  • Да насърчим на рециклирането, повторното използване или даряването на отпадъци;
  • Да осигурим културно взаимодействие, докато извършваме работата си, с нашите партньори по проекта;
  • Да можем да предприемаме мерки за запазване на биоразнообразието;
  • Да подобрим нашите социални и комуникационни умения чрез използване на общ език;
  • Да се намерят методологии, свързани с екологични проблеми в образователния процес.

Наши партньори са Литва и Турция.

Предстои да обявим конкурс за лого на проекта.