-
-

Земята, включва всички океани и морета. Океанът е люлката на живота на планетата и в него живеят около 230 000 познати животински видове.

Във връзка с проект „Interstudents for the World“, №2020-1-ES01-KA210-SCH-000083761 учениците от 3.г клас в ЦДО заедно с г-жа Михайлова се запознаха с проблемите на Световния океан:

  • замърсяването му и намаляването на биоразнообразието във водите на океаните;
  • ползите от океана;
  • Световния океан е съставен от пет океана;
  • Световният океан заема 71% от площа на Земята;
  • водата е солена, но богата на биологични ресурси - храна, животни и др.

Децата изгледаха и кратки видеофилми по темата. Направиха свои постери.

Учениците от 4.б клас мотивирани от г-жа Цветанка Бозаджиева представиха своите впечатления в картини.