-
-

В дейностите по проект „Interstudents for the World", №2022-1-ES01-KA210-SCH-000083761, учениците от 3.г клас, под ръководството на г-жа Ивелина Михайлова и г-жа Искра Бонева отбелязаха Световния ден на почвата. По време на занимания по интереси децата изслушаха няколко беседи през последните дни, чрез които се запознаха с начина на формирането на почвата, нейният състав и най- разпространените почви в България. Разбраха защо почвата е ценна за нас и какво застрашава нейния живот. Те се запознаха с най-разпространените видове почви в България, като разгледаха нагледен учебен материал, от който видяха разликата в цвета  и дълбочината на плодородния почвен слой. Чрез наблюдение на демонстрация установиха способността на почвата да филтрира водата и да задържа всички замърсявания и отпадъци, които попадат във водите и директно в нея. Всички бяха много впечатлени от видяното и разбраха, колко важно е да опазваме почвите, за да запазим по-дълго тяхното плодородие. Научиха се как да се увеличи съдържанието на хумус.

След като обогатиха познанията си учениците направиха табла, чрез които се разяснява  ценността на почвата, написаха интересни факти за почвеното разнообразие и видовете ерозия.

Теодор Пушкаров изготви собствен проект свързан с темата и направи презентация пред съучениците си.

Третокласниците изгледаха образователни филми от платформите на „Уча се“ и „Академико“ на тема: „Почва“- образуване; „Състав на почвата“ и „Почва. Растителен и животински свят“. Накрая те успяха да отговорят на всички въпроси зададени по темата.

В инициативата се включиха учениците от петите класове, които под ръководството на г-жа Катя Тенекеджиева направиха рисунки, свързани с опазването на почвата.