-
-

Във връзка с осъществени дейности по проект „STEMAction for the Future“, №2021-1-ES01-KA220-SCH-000029752, учители от 25. ОУ „Д-р П. Берон“  участваха в мобилност, проведена в гр. Алания, Турция от 31.10.2022 г. до 04.11.2022 г. На срещата участваха г-жа Цветелина Петкова, учител по биология и здравно образование, г-н Сергей Касабов, учител по математика и физика и г-н  Валентин Стоянов, учител физическо възпитание и спорт, които работиха заедно с партньори от Испания, Литва, Полша, Словакия, Сърбия и Турция.

След тържественото откриване на събитието в Аlaatin Keykubat University Campus се проведе обиколка на университета, по време на която бе разгледана богатата материална база на учебното заведение и се проведоха срещи със студенти.

Денят  продължи със запознаване с историята и характеристиките на Science, Technology, Engineering, and Mathematics – STEM обучението.

Първата  практическа задача бе свързана с енергията и нейното съхраняване чрез трансформирането на кенетична потенциална енергия, както и обяснение на силата на триене върху кинетичната енергия. Бе изработен прототип на кола от хранителни продукти, която беше тествана.

Проведе се дискусия за интеграция на уменията в 21 век и за уменията за визуално мислене в STEM. В организирания уъркшоп за приложение на научни инженерни практики бе изработен хартиен хеликоптер, който може да се използва при работата с ученици.

Следващата задача бе свързана с инженерното проектиране – изработване на пръстен от чипс PRINGLES. Предизвикателсво бе създаването на дизайн на опаковка, която да осигури безопасно транспортиране на парче чипс чрез пощенската система.

Интерес предизвика лекцията, посветена на дизайн от природата – Биомимикрия – иновации, вдъхновени от природата. В рамките на тази задача бе проектиран биологичен модел, който включва различни видове животни. Д–р Hakan Karaardic разказа за работата си и изследванията си на орнитолог, а участниците се включиха в изследователската работа на екип орнитолози. Екипът на 25. ОУ „Д-р П.Берон“ се справи отлично с поставената задача - изработката на гнездо.

Мобилността завърши с  връчване на сертификати на всички участници.

Изключително полезно бе участието в тази мобилност с новите и полезни практики, насочени към прилагането на STEM образованието и обмяната на идеи и опит.