На 12.01.23 г., четвъртък, във физкултурния салон на нашето училище се проведе открит урок с 3.в клас на тема „Волейбол - технически елементи от волейболната игра“. На него присъстваха представители на ръководството и учители от начален етап.

Часът започна с подготвителна част, включваща строяване на класа, разясняване на предстоящите задачи и загряване. През цялото време учителят Нели Терзиева проверяваше готовността на учениците, следеше как се изпълняват инструкциите, показваше нагледно отделните елементи.

В основната, най-интересна част на урока учениците се запознаха с техническите елементи на волейбола и ги отиграха успешно. Това е отборна игра и освен физически качества, тя възпитава в спазване на правилата и сътрудничество и между отделните членове на екипа.

Състезателният дух беше завладял всички. По-добрият спечели и беше поздравен от втория в класирането. Защото при спорта е важно да участваш с желание и честна игра. И да си активен, защото „Здрав дух в здраво тяло“!