Да имаш място, където да отидеш – това е домът. Да имаш някого, когото да обичаш – това е семейството.

На 21 ноември, в самия ден, посветен на християнското семейството, се проведе поредната среща по Национална програма „Заедно за всяко дете“, модул „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищният живот“.

За учениците от IIIа и IIIб клас отбелязването на празника премина под надслов „Моето семейство“. Те се включиха с голямо желание и нетърпение в подготовката му. Пред  своите родители, поканени на гости, децата пяха, рецитираха стихотворения и представиха кратки тематични драматизации. Заедно участваха в забавни игри, изпълнени с много смях и веселие. Сръчни майки показаха на децата как се замесва вкусна питка, която е един от символите на семейното огнище.

Времето, прекарано заедно, беше изпълнено с много положителни емоции. Подчерта се ролята на семейството - най-доброто училище, което дава първи познания за света и християнските добродетели. Всички се разделиха с благопожелания за много здраве и споделена обич!