Роботика
Роботика

За първи път през 2014 г. Организацията на обединените нации определя и официално отбелязва 5 декември като Световен ден на почвата. Основна цел е да се обезпечи опазването на почвите от ерозия, намаляване на почвеното органично вещество, замърсяване, свлачища и да се осигури устойчиво ползване, запазване за бъдещите поколения и при необходимост възстановяване на земите и функциите на почвите.

Тази година във връзка с проект „Green Solutions In Our Hands For Better Nature“, №2022-2-BG01-KA210-SCH-000097761 и ние направихме това съвместно с нашите партньори от Литва и Турция.

Участници от нашето училище бяха ученици от петите класове. Те бяха разпределени в три смесени отбора. Всеки отбор трябваше да изгледа видео, което ги запозна със слоевете на почвата и да попълни работен лист. Всички се справиха отлично. Последва дискусия с различни въпроси за всеки отбор. Първият отбор трябваше да реши защо почвата е важна за земята, вторият – какво е почвеното разнообразие, а третият – какво е съкровището под краката ни. Накрая децата споделиха мнението си със своите съотборници от другите държави в платформата създадена специално за целта от партньорите ни от Литва. Както подобава на съвместната работа, беше създаден и общ продукт. Първият екип изготви плакат, вторият – брошура, а третият – игра.

С това поставихме началото на съвместната ни онлайн работа и се уверихме, че ученето може да е не само полезно, но и забавно!