Уважаеми родители,

На 07.09.2022 г. от 18:00 часа ще се проведе родителска среща за учениците от подготвителна група, 1.клас, 2. клас, 3. клас и 4. клас.

На 08.09.2022 г. от 18:00 часа ще се проведе родителска среща за учениците от 5. клас, 6.клас и 7. клас.

Заповядайте в сградата на 25. ОУ "Д-р Петър Берон".

от Ръководството