Празниците са само повод да предадем на делниците тържественост и изключителност!

            1 юни - Международният ден на детето е мил празник за всеки един от нас в 25. ОУ - както за най-малките, завършващи първи клас до най-големите - очакващи преминаването си в следващата степен на образование, така и за преподавателите и служители в училището. Ние носим в сърцето си "Малкия принц" на детството - с откритията, които правим всеки ден в живота си, с наивността на надеждата и широката детска усмивка на чистото щастие, когато гледаме излитането на балоните!

            Празникът за Деня на детето в 25.ОУ протече с много радост, танци и забавление! За втора учебна година под ръководството на г-жа Цветанка Арсова - хореограф, г-жа Ивелина Михайлова и г-н Мартин Бадалян - преподаватели в училището, се проведе флашмоб, в който се включиха ученици от начален и прогимназиален етап. Всеки клас изви свое кръшно българско хоро. В програмата звучеше народна и популярна музика, а празникът завърши с общо мегданско хоро в двора на училището!

            На всички, носещи красотата на детското у себе си споделяме една тайна: духът на първи юни - Денят на детето, може да е с Вас всеки ден!

 

Видео: https://youtu.be/CdzacaBq-kI

Видео 1: https://youtu.be/TqiarPi7KUM