Учениците от 1.г клас  се запознаха  с професията на счетоводителя. Скъп гост на децта беше  г-жа Десислава Генчева. Тя е родител на Михаела Дудева, ученичка от 1.г

Майката на Михаела  работи като счетоводител от 2003 г. Преминала е през различни етапи и нива в работата.

Приемайки предизвикателството да застане пред пълна класна стая с първолаци, г-жа Генчева разказа на децата за своята професия. Майката на Михаела обясни на учениците  колко е важно да се познават буквите и числата. Тя насърчи  децата да бъдат ученолюбиви и любознателни. Първокласниците се запознаха с различни счетоводни документи: фактура, стокова разписка, искане за отпускане на материални запаси. Чрез подготвените от г-жа Генчева игри, децата разбраха какво е загуба и печалба. След това, децата видяха как се  осчетоводява фактура в една счетоводна програма.

На финала г-жа Десислава Гечева връчи на всяко дете грамота за най-добър счетоводител.