Денят на славянската просвета и култура - 24 май е и ден, в който заслужено признание за всеотдайния си труд получават най-изявените и достойни деятели в областта на образованието и науката.

Горди сме с присъденото почетно отличие „Неофит Рилски“ на Министерството на образованието и науката на директора на нашето училище - г-жа Надка Доковска! Почетното отличие „Неофит Рилски“ е най-високото признание в образователната система и е признание за професионализма и пълната отдаденост в работата в името на училището на г-жа Доковска!

Педагогическият колектив на 25.ОУ удостои с почетен плакет и почетни грамоти втора II степен г-жа Цветанка Арсова и г-н Мартин Бадалян за издигане авторитета на училището и цялостен принос в областта на училищното образование.

С особено вълнение получи отличието си ученикът от 7б клас Теодор Кочков - почетен плакет и почетна грамота I степен "Почетен възпитаник" за изключителните му постижения на национални олимпиади и конкурси и като ученик в 25.ОУ!

Похвална грамота за активна извънкласна дейност бе присъдена на 4в клас с класен ръководител г-жа Мария Грозданова.

За активна дейност в училищните дейности и представяне на училището на високо ниво почетни грамоти получиха преподавателите: Сергей Касабов, Светлана Андреева, Надя Йорданова, Цветелина Филипова и Мая Буюклиева. Похвални грамоти бяха отредени за младите попълнения в екипа педагози Нели Терзиева и Десислава Георгиева.

Най-голямото богатство на нашето училище - великолепните ни ученици, бяха удостоени с почетни грамоти за постигнати високи резултати в учението, активно включване в живота на училището и представянето му в национални и междунардин проекти: Йоана Георгиева от 7б, Михаил Ангелов и Магдалена Рахнева от 7г, Димитър Йочев и Алис Попова от 5г, Александър Шушкоф, Магдалена Кариева и Георги Стефанов от 4б, Михаил Миланов от 4а, Карина Георгиева и Анастасия Габровска от 3г и Симеон Коларов от 3в.