Уважаеми родители на първокласници,

Записването на учениците, приети в 25.ОУ „Д-р П.Берон“ в I класиране  за 2023/2024 учебна година ще се осъществи в периода 06.06.-15.06.2023г.

Работното време на комисията по записване е от 8:00 до 17:00 часа в посочените дни, като изключение прави денят на Национално външно оценяване по български език и литература за 7. клас, а именно – 13.06. Работното време  в този ден ще бъде от 13.00ч.-17.00ч.

Напомняме Ви, че при записване в I клас е необходимо да представите следните документи:

  1. Удостоверение за завършено предучилищно образование – оригинал;
  2. Акт за раждане на детето – оригинал и копие.

На място ще попълните и необходимата документация за стартиране на учебната година, а именно:

  1. Заявление за избираеми учебни часове;
  2. Заявление за факултативни учебни часове;
  3. Заявление за целодневна организация на учебния ден;
  4. Заявление за спортни дейности;
  5. Заявление за извънкласни дейности.

На място ще Ви бъде предоставена и информация за начина и сроковете за поръчване и закупуване на ученически униформи, както и необходимото за успешно начало на учебната 2023/2024 година.

 

ДОБРЕ ДОШЛИ ПРИ НАС !