На 15.03.23 г. се състоя втората планирана среща с родителите на ученици от 6.в клас по Национална програма "Заедно за всяко дете", Модул 3 "Участвай и променяй - родителят, активен партньор в училищния живот". Тема на срещата беше „Поведението на възрастните като модел за подражание“. Тя беше проведена в онлайн среда, в платформата MS Teams под формата на лекция.

Темата отново беше интересна за родителите по отношение на актуални за децата им въпроси. Изслушаха с внимание подготвената от г-жа Ирина Николова лекция за видовете модели за подражание, подкрепена с интересен илюстративен материал. С принос от своя родителски опит се включиха майките Десислава Цанкова и Янка Маринова, които дадоха лични примери за модели на подражание. Господин Георги Радев допринесе с  оригинална психологическа обосновка на проблемни ситуации и начините за справяне с тях. Оформена беше тезата, че родители и учители сме еднакво отговорни за изграждането на положителна ценностна система у децата.

Чрез тази среща се доразвиха ефективната комуникация и позитивните взаимоотношения между родителите и учителите в условията на равнопоставеност и пълноценен диалог. Затвърди се атмосферата на доверие, уважение и принадлежност към общността на 25. ОУ – цел, която нашето училище неуморно отстоява чрез различни свои инициативи.