В часа по Български език в VІ Г и VІ Б клас днес обърнахме ролите - учениците преподаваха урока за "Относителни местоимения" и предложиха упражнения във вид на игра.

            Михаил Ангелов от VІ Г и Михаил Даутов от VІ Б бяха лектори, които блеснаха с преподавателски талант, а Теодор Кочков и Милен Пашев от VІ Б предложиха по изключително забавен, но в същото време задълбочен начин, упражнения за местоименията като играта "Стани богат".

            Общият успех от 92 от 100 точки беше заслужен и последва след бурни обсъждания, дискусии, понякога дори нарушаване на правилата. Имаме обещанието от авторите на играта да гостуват и в други класове! Очаквайте ги, те идват!