„О, трябва този свят да се изстрада,

повторно трябва в теб да се роди

и всяка вещ и образ покрай тебе

сърцето твое да пресътвори,

за да останеш, за да си потребен,

за да те има и след теб дори...“

Веселин Ханчев

На 12 януарий лето 2023-то в кабинета по български език и литература, превърнат в импровизирана театрална зала, 6.в клас и учителката им г-жа Ирина Николова изнесоха открит урок по литература на тема „Човекът и изкуството“. И тъй като литературата е едно от изкуствата, гостите – ръководство и учители, имаха удоволствието да присъстват на час по словесно изкуство, поднесен им артистично и с вдъхновение. На влизане всеки зрител получи програма със съдържанието на урока, което ги направи съпричастни на едно неповторимо представление. Входът беше свободен и със сърце.

Но какво е изкуство? То е творческа дейност, която пресъздава действителността с различни художествени изразни средства в зависимост от своя вид – литература, музика, рисуване, театър, кино, балет, художествена фотография... Духовна необходимост, носеща ни естетическа наслада и издигаща ни над бита. Това доказаха и шестокласниците, анализирайки три от изучаваните литературни произведния, обединени от тази обща идея.

Разказът „Косачи“ на певеца на българското село Елин Пелин, стихотворението „Художник“ на нежния лирик Веселин Ханчев и главата „Представлението“ от първия български роман „Под игото“ на Иван Вазов, макар и различни по своя жанр, обединяват в себе си универсални послания – възвисяващата роля на творчеството, мисията му да „потънеш в него и да се забравиш“.

Обект и на трите текста са различни изкуства – народното творчество, съхранило в себе си мъдростта на поколенията, изобразителното изкуство, пресътворяващо пространството, и тетатърът – колективно преживяване, обединяващо присъстващите на него.  

Със задълбочени познания и старателна подготовка учениците показаха, че изкуството има способността да добавя духовност в пространството около нас, да превръща грозното в красиво, да променя по положителен начин живота, чувствата и преживяванията на хората. Подробно и изчерпателно отговаряха на въпросите от тестовете след всеки текст. Изразително изпълниха пред своите гости стихотворението „Художник“ и заслужиха бурни аплодисменти.

Всички бяха звезди в този час, включително и публиката. Защото изкуството обединява и създава съмишленици. То е свързващата нишка между земното и небесното, вдъхновено свише.

Благодарим за споделените послания, направили този зимен ден духовно по-богат!