-
-

В периода 30.05 – 03.06.2022 г. в гр. Vieiria de Leiria, Португалия се проведе среща между партньорите по проект “LITTLE ARTISTS ACROSS EUROPE” № 2020-1-RO01-KA227-SCH-095699. На мобилността представители на 25. ОУ „Д-р Петър Берон“ бяха: г-жа Илияна Илиева, г-жа Десислава Илиева, г-жа Десислава Маринова и г-жа Катя Тенекеджиева“.

Бяха проведени редица мероприятия и практически дейности, свързани с основната тема на обучението, а именно: „Информационни комуникационни технологии  и използването на дигитални, медийни продукти в образованието“. Ръководител на срещата бе г-н Jose Solares, който демонстрира приложението на роботи в обучението на деца в предучилищна възраст. Участниците в срещата работиха със софтуер за програмиране Scratch, Lego, Maincraft и дронове. Проведени бяха дейности, свързани с опознаване на културното наследство на Португалия, в частност на областта Лейрия. Организирани бяха посещения в различни институции: общината в Мария Гранде, посещение на музеи, детски градини и училища.