На 08.12.2018г. в 25 ОУ "Д-р Петър Берон" в гр. София две групи педагогически специалисти се включиха в присъствената част на две обучения по темите: "Проектно-базирано обучение" и "Интерактивни педагогически технологии и методи за работа в реална и дигитална среда" в изпълнение на проекта: "Квалификация за професионално развитие на педагогически специалисти".