И тази година за пореден път в нашето училище се отбеляза световният „Ден на розовата фланелка”. Инициативата бе организирана от ученици от прогимназиален етап под ръководството на училищния психолог. За да се противопоставим на насилието и тормоза в училище изработихме Дърво на щастието. Върху него закачихме „розови фланелки” с послания от всеки клас:

„Насилието не е решение и не е правилният път!”

„По - добре помогни!”

„Подкрепа, надежда и взаимопомощ!”

„Бъди добър!”

Учениците и учителите се облякоха в розово и изразиха своята активна позиция, заклеймявайки проявите на агресия и дискриминация сред подрастващите.

Други снимки