Традиционно и за поредна година, стотици ученици от начален етап на нашето

училище, взеха участие в престижното Национално състезание „Таралеж“.  Те се състезаваха в модулите:  Изкуство, Обществени науки, Природни науки, Български език и литература, Математика, Английски език и  Комбиниран.

Радостни сме да представим учениците, постигнали максимални резултати в

различните модули. Във възрастовата геупа на първокласниците победители са:  Анна Боздуганова, Моника Овчарова, Елена Ганчева, Михаела Хичкова. От втори клас медалисти са: Дария Тасева, Дарин Димитров, Стефан Грозданов, Биляна Колева, Магдалена Инджова, София Петрова, Вихра Димитрова. При третокласниците най-добре са се представили: Нина Владова, Александър Петров, Елиана Лилова, Пресияна Иванова,  от от четвърти клас най-висок успех са постигнали  Габриела Тотомирова, Мия Тасева, Диана Чакалова.

25 ОУ „Д-р Петър Берон“   получи купа „Отличник“ за цялостното си активно и на високо ниво участие.

За наша радост, резултатите, които показват  учениците ни, са сред най-добрите,  което ни дава поводи за гордост. За поредна година това национално състезание е фаворит за учениците от начален етап на 25.ОУ „Д-р Петър Берон“. Успяваме да организираме по най-добрия начин провеждането на модулите, което дава на децата разнообразие в извънкласната дейност и възпитава активен състезателен дух у тях.

Организаторите на това обичано състезание си поставят за задача да работим всички

заедно с много желание, отговорно и професионално, за да постигнем  основните ни

цели:

• Да се повиши качеството на образованието, чрез конкретни дейности,

съпреживявания и личностна изява.

• Да се подпомогне разработването на съвременни състезателни модели за учениците

от І до IV клас.

• Да бъдат провокирани учениците още от началния етап да работят върху тестови

задачи с цел разширяване на функционалното познание.

• Да се подпомогнат учениците да овладяват умения за намиране и извличане на

информация, тълкуване и обобщение на факти, дефиниране на твърдения и изводи.

• Да се подготвят учениците за провеждането на външно оценяване, като се изгради

у тях трайна нагласа на увереност, без стрес и страх от провал, без внушение, че от един

единствен тест зависи бъдещото им развитие, а с амбиция за успех и мотивация.

• Да бъдат подготвени учениците за международни стандартизирани изпитвания при

спазване на принципите за достъпност и последователност.