Еразъм+
Еразъм+

Учениците от шестите класове в 25. ОУ "Д-р Петър Берон" поставиха началото на дейностите си по проект "Research, Discuss, Grow: Becoming Citizens", №2020-1-HR01-KA229-077823_4

Те поеха щафетата от седмокласниците и започнаха работа по тема "Стереотипи".

Чрез съвместно направена презентация от г-жа Милена Стойнева, класен ръководител на 6.в клас и г-жа Светлана Андреева, класен ръководител на 6.б клас, на всички ученици беше представена темата за Стереотипи в часа на класа. Акцентира се върху значнието на думите: стереотипи, предразсъдъци и дискриминация.

След като са усвоили приликите и разликите между понятията шестокласниците споделиха своите разбирания за понятието стереотип и дадоха примери за такива.

Г-жа Светлана Андреева, съдейства за изработката на флаери на тема „Стереотипи“.