-
-

Толерантност означава уважение, приемане и разбиране на богатото многообразие от култури в нашия свят, на всички форми на самоизява и способите за проява на човешката индивидуалност.

За да има толерантност – трябва да има знания, откритост, общуване и свободата на мисълта, съвестта и убежденията.

На 16 ноември учениците от 1.г, 2.а и 2.г клас отбелязаха международния ден на толерантността. За толерантност, търпение, доброта и разбиране говорим ежедневно в нашето голямо класно семейство и темата е позната за учениците. Затова децата с въодушевление се включиха в подготовката за честването на този ден.

Предложението да приложат изобразителните си умения дойде от самите ученици, които оцветиха символите на толерантността и множество усмихнати дечица, хванати за ръце изпъстриха класните стаи.

Децата от 2.г клас подготвиха своя персонална четирилистна детелина с изписани правила на толерантността. Всички се включиха активно и емоционално в беседата върху 10-те златни правила и единодушно решиха един от принципите на толерантността „Един за всички, всички за един!“ да се превърне в девиз на класа.

В отбелязване на международния ден се включиха учениците от 3.г клас. Те разбраха какво е толерантност чрез метода  „мозъчна атака“. Дадоха своите бързи отговори с какво свързват това понятие. Техните разбирания за толерантността бяха обобщени и допълнени с кратка презентация по темата. Работата им продължи със задача да очертаят и изрежат  ръчичките си от цветна хартия. В тях сами написаха какво означава за всеки един от тях да бъде  толерантен към различните. Поставиха ги на дъската около огромното сърце на 3.г клас, специално нарисувано за повода.

Дейностите са по проект „Green Solutions In Our Hands For Better Nature“, №2022-2-BG01-KA210-SCH-000097761.