-
-

През месец октомври се даде началото на поредица драматизации по проект “LITTLE ARTISTS ACROSS EUROPE” № 2020-1-RO01-KA227-SCH-095699.

Дейностите свързани по проекта за периода от м. октомври 2022 г. до м. март 2023 г. са следните: Всеки месец държава-партньор ще предоставя своя народна приказка, която да бъде представена от всяка страна. Партньорите имат правото сами да изберат начина на реализация.

След като се запознаят с приказките, нашите ученици ще направят кратки видеа, които да пресъздадат епизод от творбите. Като резултат през м. април 2023 г. ще бъде създадено общо видео, съдържащо кадри от всички партньори.

През м. октомври ни беше предоставена хърватска книжка „Домът на таралежа“ от Branko Ćopić. Децата от подготвителна група с ръководител г-жа Десислава Маринова и учениците от 4.б клас с класен ръководител г-жа Полина Желязкова, пресъздадоха текстове от детската приказка. С направените видеа те поставиха началото на поредицата от драматизации.

Линк към видеото: https://youtu.be/N5Qd4axTZ4k