От началото на учебната година в подготвителната група на 25. ОУ „Д-р Петър Берон“, два пъти в месеца се провеждат Логопедични ателиета. Целта на ателиетата е да се стимулира развитието на познавателните процеси- мислене, внимание, въображение, реч, развитие на фината моторика. Децата чакат с нетърпение и любопитство провеждането на часовете.

На поредното проведено Логопедично ателие децата работиха за развитие на пространствена ориентация и цветови гнозис. Ателието започна с упражнения за развитие на фината моторика под музикален съпровод на класическа музика. Следващата задача беше свързана с ориентиране в квадратна мрежа. Децата много се забавляваха и се справиха отлично.