-
-

Уважаеми родители и ученици,
25. ОУ "Д-р Петър Берон" започна дейности по проект „Green Solutions In Our Hands For Better Nature“ по програма „Еразъм+“, Ключова дейност 2 с регистрационен номер 2022-2-BG01-KA210-SCH-000097761
Училището обявява конкурс за създаване на лого на проекта. Всички, които желаят да участват и да представят своите идеи нека да предадат своите предложения на г-жа Катя Тенекеджиева, учител по изобразително изкуство, в срок до 27.09.2023 г. (участниците от начален етап да предават на съответния класен ръководител).
Компетентно жури ще номинира най-добрите творби. Отличените десет проекта на лога ще бъдат качени в сайта на училището и на Facebook страницата ни, откъдето ще можете дадете своя глас за най-добро лого. 
Победителят в конкурса ще се състезава с другите отличени лога на партньорските организации.
Надяваме се България да спечели конкурса за официално лого на проект „Green Solutions In Our Hands For Better Nature“, което ще фигура навсякъде при популяризирането на дейности, свързани с тематиката.

Повече информация за проекта и неговите дейности може да прочетете на сайта на училището в секция "Международни проекти"
Бъдете победители!