Ученичката от 5в клас Яна Георгиева получи високо признание и грамота за рисунката си на тема "Композирай Пречиствателна станция", организиран от Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." към Министерството на околната среда и водите. Конкурсът се проведе в периода от 10 октомври до 1 декември 2022 г. и в него се включиха повече от 1000 участници от цялата страна.

За да изготвят творбите си, участниците предварително са се запознали с функцията на пречиствателната станция и с технологиите, които се използват, за да може вече пречистената вода да се включи към речните потоци отново, без да замърсява околната среда.

Водена от грижата към природата, Яна създава своята рисунка, и с този малък, но талантливо-артистичен жест тя става част от всички нас, които милеем за чистата българска природа.