-
-

Отговорност на България по проект „STEMACTION FOR THE FUTURE“, № 021-1-ES01-KA220-SCH-000029752 беше да се създаде електронна книга, която да съдържа комиксите на учениците, направени след мобилността в гр, Нитра, Словакия на тема „Биомимикрия“.

Книгата се създаде с помощта на платформата Bookcreator.

Линк към книгата