-
-

В часовете по природни науки учениците реализираха свои проекти на тема „Електричество в действие“, дейност по проект „STEMACTION FOR THE FUTURE“, № 021-1-ES01-KA220-SCH-000029752.

Задачата им беше да направят макети, използвайки въображението си и чрез свързване на електрическа верига да преобразуват електрична енергия в светлинна, механична, звукова и топлинна.

Линк към демонстрациите: https://youtu.be/qTn1Q4XT7W0