На 01.12.2022 г. г-жа Анна Иванова изнесе открит урок по английски език в 6а клас на тема  „Трима британски герои“.

Учениците се пренесоха в 60 г., за да се запознаят с Будика и въстанието и срещу римляните. След това продължиха пътуването си във времето, за да се срещнат с крал Артур, Мерлин и рицарите от кръглата маса. А накрая се спряха в XII в., за да се запознаят с кръстоноците, Робин Худ и Ричард Лъвското сърце.

Но тъй като все пак това беше урок по английски, учениците упражниха новата лексика като търсиха думи в Wordsearch и попълваха празните места в текст, подготвен в Liveworksheets. Освен това те подобриха уменията си за четене и говорене, докато се запознаваха с текстовете за героите и рисунките в учебника и ги обсъдиха.

Шестокласниците бяха много активни и показаха отлични знания и умения по английски език като доказаха, че ако владееш чужд език пред теб могат да се открият не само други държави, а много необятни светове!