В часовете по Човекът и обществото третокласниците изучават българските корени. Връщането ни назад в славното ни минало ни прави горди и достойни наследници на традиции, които се спазват и днес. Хората още от зората на времената са открили връзката между времето и природните закони, повторяемостта на годишните сезони, на вечната смяна на деня с нощ. Те са знаели, че природата е по-силна от всичко и без слънце няма живот, а неговата сестра – бледата месечина, го сменя на небосклона и е ту пълна като питка, ту строга и виторога.

Сега ние знаем всичко за небесните тела, а календарите са на стените и във всички телефони. За часа на тема “Пътешествие в миналото“ учениците от 3.а клас имаха задачата да потърсят информация за древни календари и да разкажат за един от тях. Така те научиха, че мъдростта и познанията на нашите предци за времето са били удивително точни. А времето е еднакво за всички въпреки вековете, които ни делят