В първия ден на месец юли изпратихме поредния успешен випуск седмокласници по пътя им нагоре – към сбъднатите мечти, постигнатите победи, научените уроци и реализираните житейски планове! Цели и ценности, на които бяха научени в 25. ОУ „Д-р Петър Берон“!

Много емоции се смесиха в двора на любимото училище по време на тържественото връчване на свидетелствата за основно образование на 99 успешно завършили седмокласници – вълнение, нетърпение, тъга, признателност, радост, благодарност, сълзи и весел смях! Емоциите преливаха и в музикалния поздрав на г-н Светослав Димитров, класен ръководител на 7б клас, и в поздравителните думи на учениците от седми клас, изразили вълнението си с думите: „За нас беше чест да бъдем ваши ученици!“

С много обич директорът на училището г-жа Надка Доковска се обърна към седмокласниците: „Първото училище и първият учител се помнят за цял живот и винаги оставят диря в сърцето. Пожелавам ви да помните тази диря и да я предавате на вашите деца! Аз бих казала също - за нас беше чест да бъдем ваши учители!“

Краят е ново начало – носете в сърцата си ценностите, на които ви научи нашето училище, любовта към знанието и победата, уважавайте учителите, които винаги са до вас, за да ви подадат ръка и да разгорят сърцата ви!

На добър час и бъдете здрави!