Днес часът ни по БЕЛ - ИУЧ премина в интересни и забавни упражнения, свързани с четивната техника на децата. С учениците от 4.г клас открихме колко много са ползите от четенето на книги и направихме състезание, в което децата да покажат своите възможности и знания чрез прочита на различни художествени текстове, басни, гатанки и пословици. Участвахме в играта "Стани богат" и със знания спечелихме турнира. В края на часа децата се групираха по отбори, за да отгатнат и решат упражненията, които им бяха раздадени. За да отговорят правилно на въпросите, те трябваше да си припомнят изучени до момента произведения от читанката. Завършихме часа с думите "Четенето е магия, която може да промени твоя мироглед към света!"