Движението е втората ни природа. Всички искаме да живеем активно.  Силните и успелите ни карат да мечтаем!

Възпитанието на децата в спортна етика и създаването на двигателни навици започва от ранна възраст, но в училище тези знания и умения се усъвършенстват и развиват. Високите постижения в областта на спорта повдигат духа им и ги мотивират да бъдат като техните спортни идоли, да имат двигателна култура и да са здрави като тях. Малките ученици също искат да покоряват спортни върхове, да подобряват рекорди и да предизвикват телата си.

Учениците от 3.а клас направиха интересни презентации и проекти за велики спортисти, на които искат един ден да приличат.