Уважаеми родители,

Във връзка със Заповед РД09-3946 от 19.12.2018г. на министъра на образованието и науката и писмо на директора на Столична регионална здравна инспекция, поради прогнозирани по данни на Националния институт по метеорология и хидрология критични стойности на емисиите от вредни вещества във въздуха над допустимите норми на 20.12.2018г. и на 21.12.2018г., Ви информираме следното:

1. На посочените дати, по преценка на родителите, децата, които страдат от доказани хронични белодробни заболявания, може да отсъстват от учебни занятия по уважителни причини.

2. Отсъствията ще се считат за уважителни, ако хроничните белодробни заболявания са вписани в личната амбулаторна карта на детето или ученика или ако бъде представен друг медицински документ, доказващ хроничното белодробно заболяване, издаден от общопрактикуващ лекар или от лекар в лечебно заведение.

3. Молим родителите да уведомят съответните класни ръководители в телефонен разговор, по имейл или по друг подходящ начин за евентуално отсъствие на децата си в тези дни.

Директор: Надка Христова