През 2021/2022 учебна година. 25. ОУ "Д-р Петър Берон", спечели участието си в Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“, Модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“  

Цели:

Създаване на условия за личностното развитие на учениците.

Създаване на условия за прилагане на изследователски методи в конкретни предметни области.

Участие в извънкласни дейности и допълнителна подготовка по избраните предмети с цел усъвършенстване на знанията.

Създаване на допълнителни условия за изява на учениците с таланти, способности и интереси в определени области на познание.

Демонстриране от учениците на професионални знания, умения и компетентности и стимулиране на личностната изява и желанието за упражняване на избраната професия.

 

2021/2022 учебна година – Сформирани групи: 1