Програма за развитие на физическото възпитание и спорта в Столична община

Първа стратегическа цел. Създаване на условия за развитие на система от извънкласни и извънучилищни дейности в областта на физическото възпитание и спорта, здравно и гражданско образование, празници и кампании в образователните институции – училище и детска градина

Програмен приоритет 1: Създаване на ефективни условия за насърчаване на децата и учениците към физическа активност, системно практикуване на спорт и спортна изява като средство за здравословен начин на живот и подкрепа на личното развитие на деца и ученици

Име на проекта: „Тенис на маса – любимият ни спорт в 25.ОУ“

Времетраене на проекта: от 26.04.2021 г. до 30.11.2021 г.

Заседналият начин на живот на подрастващите води до повишаване на агресията, затлъстяване и други значими заболявания. Поради ограничената материална база, спортни съоръжения (уреди), както и пандемията, свързана с Ковид 19 става невъзможно запознаването на децата с определени видове спорт. Спортът тенис на маса е привлекателен за всички деца и ученици и може да се практикува навън, както и на спортни празници в 25 ОУ " class="style-- "Д-р Петър Берон" class="style-- "

Целта на проекта е да запознаем учениците с един спорт, който не се практикува често в 25 ОУ и да се провеждат часовете  по физическо възпитание и спорт навън, поради пандемията от Ковид 19.

Ползите от практикуването му са:

- подобряване на концентрацията;

- подобряване на зрението;

- развива сръчност и бързина на реакцията;

- подобрява баланса и стимулира мозъка;

- учи на толерантност, уважение към противника.

 Научаването и прилагането на правилата в спорта, рефлектира положително в реалния живот.

* * * * * * * * * *

 

В изпълнение на проекта се проведоха ефикасни дейности, спомагащи за устойчиво участие на учениците в спортни дейности. Часовете по физическо възпитание и спорт се проведоха на открито в период на пандемия Ковид 19. Създаде се благоприятна среда за разнообразни инициативи в свободното време в областта на спорта и здравословния начин на живот. Повиши се успеваемостта на включените ученици в спортните дейности, подпомагащи образователния процес.

Включването на учениците със СОП в заниманията допринесе за изграждащи навици за  здравословен начин на живот, социална и физическа активност.

* * * * * * * * * *

В изпълнение на предвидените по проекта дейности се проведоха редица теоретични занятия, в които запознахме учениците с историята на играта Тенис на маса. Проведоха се практически упражнения.

На 11.06.2021 г. се проведе спортен празник за учениците от 25. ОУ „Д-р Петър Берон“. Училищният двор беше изпълнен с деца, които бяха завладени от състезателния  дух. Игри се проведоха както на двора, така и в големия физкултурен салон. Училището се изпълни с весел детски смях  и възторжени викове. 

Всички ученици се включиха в състезания по тенис на маса. Получените нови маси за тенис по „Програма за развитие на физическото възпитание и спорта в Столична община“ зарадваха учениците, които се надпреварваха с желание да участват в състезанията по този вид спорт.

Името на проекта е „Тенис на маса – любимият ни спорт в 25.ОУ“

Програмен приоритет 1 на проекта : Създаване на ефективни условия за насърчаване на децата и учениците към физическа активност, системно практикуване на спорт и спортна изява като средство за здравословен начин на живот и подкрепа на личното развитие на деца и ученици.

Тенденцията е всичи ученици от нашето училище по-често да участват в занимания по този вид спорт  -  да го заобичат и практикуват. Това допринася за тяхното физическо израстване и личностно развитие.

* * * * * * * * * * *

Днес, 14.10.2021 г., в салона на 25. ОУ „Д-р Петър Берон“ се проведе Спортен празник по Тенис на маса по програма за развитие на ФВС в столична община -  по проект : „Денят ми в училище – със спорт и усмивки“.

Турнирът по тенис на маса обхвана голям брой ученици от различни паралелки и класове, както и възрастови групи. Участниците предварително бяха запознати с правилата и техниката на играта. Проведе се турнир по двойки, както и по единици. Учителите по ФВС съдийстваха на отделните интригуващи двубои между участниците. Победителите в турнира бяха наградени с купи и медали, а всички останали получиха Грамота за участие.