Програма за развитие на физическото възпитание и спорта в Столична община

Първа стратегическа цел. Създаване на условия за развитие на система от извънкласни и извънучилищни дейности в областта на физическото възпитание и спорта, здравно и гражданско образование, празници и кампании в образователните институции – училище и детска градина

Програмен приоритет: Проекти, насочени към извънкласни и извънучилищни дейности в областта на физическото възпитание, спорта и здравословен начин на живот за деца и ученици детски градини и училища – „Спорт в училище”

 

 

Име на проекта „Денят ми в училище – със спорт и усмивки”

Времетраене на проекта: от 01.07.2020 г. до 18.12.2020 г.

Заседналият начин на живот на подрастващите води до повишаване на агресията, затлъстяване и други значими заболявания. Спортът тенис на маса е привлекателен за всички деца и ученици. Това сме установили при провеждане на спортни празници в 25.ОУ "Д-р Петър Берон", тъй като разполагаме с две маси за тенис. 

Целта на проекта е да запознаем учениците с един спорт, който не се практикува често в 25. ОУ, но всъщност ползите от практикуването му са:

 

- подобряване на концентрацията;

- подобряване на зрението;

- развива сръчност и бързина на реакцията;

- подобрява баланса и стимулира мозъка;

- учи на толерантност, уважение към противника.

 Научаването и прилагането на правилата в спорта, рефлектира положително в реалния живот.

* * * * * * * * * * 

В изпълнение на предвидените по проекта дейности се проведоха редица теоретични занятия, в които запознахме учениците с историята на играта Тенис на маса. Проведоха се практически упражнения. На 07.10.2020 г. се състоя училищен турнир. Предстои провеждане на Коледен турнир по Тенис на маса през месец декември.

Обяви се конкурс за рисунка на тема „Аз и моят приятел играем тенис на маса”, в който взеха участие ученици от 25. ОУ „Д-р Петър Берон“. С най-добрите рисунки се направи изложба пред физкултурния салон на училището. Проведе се викторина, в която въпросите бяха свързани с историята и правилата на играта тенис на маса. Отличилите се бяха наградени с купи и медали. Останалите участници получиха грамота за учатие и отлично представяне на турнира.

Учениците се запознаха с един спорт, който не се практикува често в 25. ОУ. В следствие на организираните практически упражнения и състезания те подобриха своята концентрация и зрение. Развиха сръчност и бързина на реакциите си подобриха баланса на тялото. Научиха се на толерантност, уважение към противника. Изучаването и последващото прилагане на правилата в спорта оказва положително влияние в реалния живот на учениците.

Преки участници в проекта са учителите по ФВС, както и ученици от 25. ОУ. Особено внимание се обърна за включването в играта Тенис на маса на децата със СОП. Родители, зрители или други специалисти нямаха възможност да участ поради противоепидемиологичните мерки, които трябваше да се предприемат за ограничаване на разпространението на Covid 19.