През учебната 2022/2023 година 25. ОУ "Д-р Петър Берон" спечели участие в Национална програма "Заедно за всяко дете", Модул 3 "Участвай и променяй - родителят, активен партньор в училищния живот".

Общата цел на програмата е привличането на родителите в училищния живот на децата им. Това ще доведе до:

•  По-лесната адаптация и социализация на учениците в училищната среда;

•  Превръщането на училището в подкрепяща, приемна, безопасна и желана среда за преживявания и учене на учениците;

•  Развиване на положително им отношение към ученето и редовното им посещение в училище.

Специфични цели:

•  Привличане на максимален брой родители, имащи отношение към социализацията и успеха на децата им.

•  Постигане на по-добри резултати от учениците, вследствие на екипната работа, осъществена от ученик – родител – учител;

•  Привличане на родителите за участие в училищни дейности и постигане на добро партньорство между отделните страни;

•  Активно участие на родителите в обсъждането на актуални за децата им въпроси от училищния живот;

•  Активно участие на родителите в провеждането на различни инициативи и събития;

•  Подобряване на комуникацията между родител-учител-ученик за изграждане на доверие, уважение и толерантност.

По модула се изпълняват задължително две дейности: организиране и провеждане на срещи с родителите (Дейност 1) и организиране и провеждане на общо мероприятие за включените в националната програма паралелки от училището (Дейност 2).

От 25. ОУ "Д-р Петър Берон" в програмата участват следните класове:

- 2.а клас с класен ръководител г-жа Ваня Цекова;

- 2.б клас с класен ръководите г-жа Венета Янкова;

- 3.а клас с класен ръководител г-жа Илияна Даскалова;

- 3.б клас с класен ръководител г-жа Цветанка Бозаджиева;

- 4. а клас с класен ръководител г-жа Зорница Славкова;

- 4. б клас с класен ръководител г-жа Полина Желязкова;

- 5.в клас с класен ръководител г-жа Красимира Славчева;

- 5.г клас с класен ръководител г-н Мартин Бадалян;

- 6.б клас с класен ръководител г-жа Цветелина Петкова;

- 6.в клас с класен ръководител г-жа Ирина Николова.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

На 13.10.2022 г. се проведе първата родителска среща с учениците от 2.б клас на тема "Как да реагираме при бедствия и аварии". Срещата се проведе в Пожарна 04 "Лозенец", гр. София.

Ученици и родители присъстваха на демонстрация за реагиране при създаден пожар. Запознаха се с техниката за потушаване на пожари. Участваха в гасенето на импровизиран пожар, контролиран от служителите на пожарната.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

На 19.10.2022 г. се проведе втората родителска среща с учениците от 2.б клас на тема "Да четем с разбиране заедно с Книговище".

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

На 03.11.2022г. в училище се проведе обща родителска среща по Национална програма „Заедно за всяко дете“, модул „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищният живот“.

В духа на отминалата седмица, посветена на Деня на народните будители, на среща под надслов „Съвременните български будители“ учениците от 3.а и 3.б клас имаха изключителната възможност да се запознаят със съвременен български писател.

По този повод скъп гост ни беше Катя Антонова – автор на едни от най-обичаните съвременни детски книги „Феята от захарницата“, „Двете кралства“, „Принцесешки истории“, „Рибка“ и други. Нейният стремеж е да предложи да българските деца интересни и смислени книги с артистични илюстрации и оформление. Чувството за хумор, доброто познаване на детската психика и умението ѝ да пише за деца превръщат произведенията ѝ в забавно преживяване за малките читатели. Книги, които провокират любопитство, носят удоволствие и карат децата да обикнат четенето.

Главна тема на разговора беше книгата „Феята от захарницата“. Които са я чели, знаят, че има много феи, които не са типичните момичешки феи, досадни са и не правят нищо както трябва. Всъщност не са много. Тя е само една и се казва Ванилия. И от нея наистина може да те заболи главата, но по-често те боли коремът – от смях! Ванилия се мисли за много неща, които не е, но със сигурност е най-забавната фея!

Авторката сподели със своите развълнувани домакини как се става писател, колко време отнема писането на една книга и дали се очаква продължение на сладките ванилини истории на малката фея и нейният приятел Филип. Разкри им и няколко тайни от вълшебната си кухня, които обаче ще запазим за нас.

За да изненадат своята гостенка, учениците бяха подготвили театрално преставление, вдъхновено от историите за Ванилия.

Времето на срещата мина неусетно, защото бе вдъхновяващо и наситено с много положителни емоции за всички участници.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

На 21 ноември, в самия ден, посветен на християнското семейството, се проведе първата родителска среща по Национална програма „Заедно за всяко дете“, модул „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищният живот“.

За учениците от IIIа и IIIб клас отбелязването на празника премина под надслов „Моето семейство“. Те се включиха с голямо желание и нетърпение в подготовката му. Пред  своите родители, поканени на гости, децата пяха, рецитираха стихотворения и представиха кратки тематични драматизации. Заедно участваха в забавни игри, изпълнени с много смях и веселие. Сръчни майки показаха на децата как се замесва вкусна питка, която е един от символите на семейното огнище.

Времето, прекарано заедно, беше изпълнено с много положителни емоции. Подчерта се ролята на семейството - най-доброто училище, което дава първи познания за света и християнските добродетели. Всички се разделиха с благопожелания за много здраве и споделена обич!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

На 19.09.2022 г. се проведе първата родитеска среща с учениците от 4.а клас. Тя се проведе в софтуерно приложение  за видеоконференции в  ZOOM, съгласно заповед РД-01-435/ 09.09.2022 на Министерство на здравеопазването.

Тема на срещата беше „Мотивация за учене на чужд език в началното образование“. Тя премина като открит урок по английски език - интерактивен, взаимодействие с децата и родители , игри и задачи. Водещ на срещата беше висококвалифициран британски преподавател от международен езиков център International House Sofia. www.ihsofia.bg Линдзи Томпсън от  Англия. Тя притежава сертификат 'DELTA Module 1' за преподаване на чужд език, както и магистратура от Абърдийн. Специализирала е  в езиковото обучението на ученици.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

На 16.10.2022 г. се проведе втора родителска среща с учениците от 4.а клас. Тема на срещата беше „Ползите на театъра и благотворното му влияние върху децата“. Тя премина като практическо занятие с водещи актьорите Николай Луканов и Анна Луканова.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

На 04.10.2022г. се проведе общо мероприятие с учениците от 4.а клас и 4.б клас. 

В нея участваха родители и ученици от IVа и IVб клас. Тя се проведе в софтуерно приложение  за видеоконференции  в  ZOOM, съгласно заповед РД-01-435/ 09.09.2022 на Министерство на здравеопазването.

Тема на срещата беше „Нарисувай приказка, визуален диалог родител - дете“ с водещ Даниела Чулова - Маркова . Тя премина като практическо занятие. След което  г-жа Маркова направи кратък анализ на рисунките.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

На 27.10.2022 г. се проведе първата родителска среща с учениците от 5.в клас. Тема на срещата беше "Кибер сигурност" с външен лектор г-н Цветан Томов, който представи презентация, свързана със сигурността при използване на интернет. Срещата се проведе в онлайн среда.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

На 16.11.2022 г. се проведе втората родителска среща с учениците от 5.в клас на тема "Разрешаване на конфликти - учител, родител, дете".В дискусията взеха участие присъстващите родители и ученици. Бяха коментирани реални ситуации в училище и в къщи. Срещата завърши с извода, че проблемите се решават в разговор и трябва да се търсят причините, които са ги породили.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

На 19.10.2022 г. се проведе първата родителска среща с учениците от 5.г клас на тема "Празници и обичаи в българското семейство". На срещата се обсъди значението на празниците и обичаите в българското семейство. Учениците работиха в екип със своите родители и споделиха как отбелязват празниците и обичаите от народния календар в своите семейства. По темата беше подготвена презентация, която беше разделена на две части: Есенно-зимни празници и Пролетно-летни празници. За всяка част родителите и учениците попълниха в екип предварително подготвена задача.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

На 16.11.2022 г. се проведе втора родителска среща с учениците от 5.г клас на тема "Национални празници и тяхното значение в съвременното българско семейство". Учениците в екип със своите родители споделиха кои са официалните празници в България и какво е тяхното значение.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

На 08.11.2022 г. се проведе родителска среща с учениците от 6.в клас на тема „Авторитетът на родителите и авторитетът на учителите“. Тя беше проведена в онлайн среда, в платформата MS Teams под формата на беседа.

Темата беше благодатна за мотивиране на интерес от страна на родителите по отношение на актуални за децата им въпроси от училищния живот и във вземането на решения за тяхното възпитание у дома. Изслушаха с внимание подготвеното от мен изложение за видовете авторитети и тяхната психологическа обосновка. Активно обсъждаха взаимодействието между двата вида авторитет, които не се противопоставят, а взаимно се допълват в интерес на учениците. В подкрепа на казаното от мен се включи и госпожа Десислава Цанкова, която допълни информацията, основавайки се на родителския си опит на двама ученици от класа. Тя даде интересни примери за ситуации, които ежедневието ѝ предоставя, и как се справя с тях. Изтъкнато беше, че родители и учители трябва да работим в екип, за да чувстват децата едновременно подкрепа, грижа, но и ясни граници по отношение на дисциплина и правила.

Чрез тази среща се затвърдиха ефективната комуникация и позитивните взаимоотношения между родителите и мен като учител в условията на равнопоставеност и ползотворен диалог. Постигна се общо виждане за съществуването на атмосфера на доверие и уважение, на чувство на принадлежност към общността на 25. ОУ – цел, която нашето училище неуморно отстоява чрез различни свои инициативи.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

На пътя животът е с предимство

Нашето училище е активен участник в Национална програма „Заедно за всяко дете“, модул „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“. Тъй като формирането на децата като личности ангажира всички, които са отговорни за отглеждането, обучението и възпитанието им, сътрудничеството между родителите и училището, основано на положителна комуникация, допринася за по-добрата адаптация и социализация на децата в учебната среда.
По този проект на 18.10.2022 г. във 2.а клас се проведе открит урок по безопасност на движението. Под мотото „На пътя животът е с предимство“ децата разговаряха с гости от Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“, припомниха си основни правила за безопасност, научиха нови и разиграха различни ролеви ситуации като участници. Всички се включиха с желание и голям ентусиазъм. На срещата очаквано присъстваха и родители на деца от класа, които станаха свидетели на техния успех при реализирането на поставените задачи. Ето как на практика привличането им като активни участници в училищния живот изгражда по-стабилна връзка между тях и учителите в посока на доверие и уважение.
На края на урока представителите на Агенцията раздадоха подаръци на всяко дете. Тази ползотворна среща завърши с обща снимка за спомен и доказателство за ползата от сътрудничеството между различните институции в интерес на учениците ни.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Приказни герои на гости в час

По Национална програма „Заедно за всяко дете“, модул „Участвай и променяй – родителят активен партньор в училищния живот“ във 2.а клас се проведе час на тема „Светът на приказните герои“ с гост родител от класа ни – г-жа Диана Анева, която пренесе децата в чудния свят на приказките. По изключително атрактивен, увлекателен и артистичен начин тя представи типични качества и характерни постъпки на познати герои от любими български народни приказки. Децата правилно разпознаха техните заглавия и персонажи и коментираха поуките в тях. Весело настроение сред всички предизвикаха любимите приказки в рими. Г-жа Анева показа на второкласниците различни книги от детството си, които грижливо пази в своята домашна библиотека.

Със своята любознателност и активно участие всички ученици доказаха, че много обичат да четат и умеят да разказват приказки, а постъпките на познатите герои предизвикаха много усмивки. В края на тази вълнуваща среща малките ученици получиха за спомен от своята гостенка по един тефтер и химикалка с пожеланието да напишат това, което най-много ги вълнува. А защо не и своята първа книжка?

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

На 07.12.2022 г. беше проведена съвместна родителска среща по Национална програма „Заедно за всяко дете“, модул 3 „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот", в която активно участие взеха както родителите, така и учениците от 5в и 5г клас.  

 Кабинетът по История се превърна в място за дискусии, дегустации и танци! Участинците обсъдиха значението на празниците и обичаите в българското семейство, ученици и родители заедно споделиха как отбелязват празниците и почитат обичаите в своите семейства. Ученици от 5в клас представиха презентация по темата, а 5г демонстрира уменията си в народните танци. В края на срещата всички заедно се хванаха на празнично българско хоро. За трапезата деца и родители бяха приготвили банички и тиквеник.

 Традициите и обичаите са спойката както между всички нас като членове на обществото, така и между поколенията! Затова и целите, които бяха поставени с проекта, бяха постигнати - съвместната работа между учители и родители винаги е в полза и в името на децата. Родителите са активните партньори на учителите и само всички заедно за всяко дете ще спомогнем за успеха и щастието му!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

С дъх на канела

На 15 декември с родители на ученици от 2.а клас се проведе среща по Национална програма "Заедно за всяко дете", модул "Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“.

Тя беше под формата на урок-демонстрация пред учениците от 2.а и 2.б клас на празничната тема "Изработване на коледни сладки".

С весело настроение и нетърпение децата се включиха в украсяването на коледни бисквити. За един час те влязоха в ролята на малки сладкари и сами декорираха празничните сладки с тематични принтове от захарна хартия, а накрая ги поръсиха с миниатюрни елементи и брокат, които също се хапват. Въздухът ухаеше на празник и домашен уют, а децата едва дочакаха края на занятието, когато всеки опита своята ръчно декорирана бисквитка. Някои от тях обаче успяха да си я опазят цяла и я отнесоха опакована вкъщи, за да я споделят със семейството си.

Срещата завърши с много усмивки и пожелания за весели празници!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

На 19.12.2022г. се проведе поредната среща по Национална програма „Заедно за всяко дете“, модул „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“.

Един от най-чаканите и вълнуващи моменти от годината стремително се носи с шейната към нас, за да ни подари уют, топлина и надежда. Да пресъздадат тази магия бяха готови и учениците от IIIа и IIIб клас чрез участието си в „Коледна работилничка“ и „Коледни бъркотии“. 

Децата се включиха с желание в подготовката на изявата. Пред  своите родители те вдъхновено пяха, рецитираха стихотворения и представиха  кратки драматизации, свързани с предстоящите Коледни празници. Участваха заедно в забавни игри, изпълнени с много смях. Заредени с ентусиазъм за творчество, учениците – същински помощници на Дядо Коледа, сръчно и с много любов изработиха с помощта на своите родители коледни играчки и украса. После те ще намерят място си върху елхите в домовете им и ще напомнят за радостта от времето, прекарано заедно в класната стая.

Децата бяха подготвили подаръчета, които взаимно си размениха в края на тържеството.

Атмосферата на празника бе жизнерадостна и вдъхновяваща. Доброто настроение и коледният дух обзеха присъстващите. Всички се разделиха с благопожелания за светли празници.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

На 23.11.2022г. беше проведена родителска среща по Национална програма „Заедно за всяко дете“, модул 3 „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот. Срещата беше проведена във физкултурния салон на училището. Активно участие взеха както родителите и ученици от 6.б клас, така и гостуващите лектори: Станислав Багалев, треньор по Ушу и майстор по ВингЧун и смооотбрана и Мартин Марков, треньор по Ушу. 
Във физкултурния салон на 25 ОУ “Петър Берон“ се проведе учебно занятие на тема „Превенция и реакция в ситуации на напрежения в словесна, психологическа и физическа конфликтна ситуация.“ Където, родители и ученици бяха въведени в темата „Самоотбрана“. 
Бяха поставени определения за различните типове насилие, за да се даде основата за по-нататъшно задълбочено занимание с темата в теоретично и практическо естество.
Родители взеха дейно участие по време на събитието, като даваха ценни гледни точки от тяхна перспектива, което естествено премина в беседа засягаща ролята на самия родител в обучението и подготовката на детето за неговото израстване във физически, психически и социален аспект. Маркирани бяха полезни, както и непрепоръчителни похвати в тази посока.
Във втората част на събитието, лекторите демонстрираха самозащита в ситуации на физическо насилие в три дистанции:
•    Далечна - където най-често се започва конфронтация чрез вербалният канал на комуникация.
•    Средна – дистанция, в която се преминава към физическа агресия, бутане, размяна на удари и пр.
•    Близка – схватка в близък контакт, боричкане, поваляния и борба на земя.
Интересът от страна на учениците беше голям, изразен не само в кратки въпроси, а и поставяне на случаи на конфронтация, разиграване на различни развития на ситуацията и справянето с нея.
Родителската среща беше закрита с обобщение на темите, както и поставяне на теми за последващи срещи.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

На 09.10.2022г. родителите и децата от 4б клас в 25. ОУ“Д-р Петър Берон“, гр.София проведоха организиран Тренинг със съвместни игри на открито в гр.Банкя на тема:“Общуване между деца и родители и ролята на взаимодействието между семейството и училището“.Те пътуваха организирано с влак и осъществиха наблюдение, полезно за житейския опит на децата.Някои деца споделиха, че се качват на влак за първи път.

Изключително забавление за децата бяха инициативите на възрастните от семейството и училището.По време на тренинга всички заедно се включиха в много щафетни игри, спортни игри с топка – като футбол, народна топка, вериги с подаване, федербал, фризби и други.Децата и родителите,заедно с класния ръководител госпожа П.Желязкова, изминаха маршрута по „Пътека на здравето“ и след това си организираха пикник на открито.

Мероприятието приключи в късния следобед, защото времето беше много приятно и слънчево,а това зареди всички с добро настроение и желание за взаимодействие.

Участниците изказаха благодарност за чудесно прекараното време заедно.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

На 12.10.2022г. от 18.00 часа родителите на учениците от 4б клас проведоха родителска среща онлайн, в екип Родителски срещи ,в Тиймс, поради протичащ период на противоепидемични мерки, съгласно Заповед на Министъра на здравеопазването.Включиха се 21 родители. Лектор по темата беше Госпожа Христина Шушкоф, криминален лингвист и анализатор.Тя е родител на дете от класа.

Госпожа Шушков предложи на родителите техники за общуване с децата вкъщи, за пълноценно контактуване на децата с всички членове от семейството и избягване на конфликти между братя и сестри. Онтношение по въпроса и съгласие с нея изразиха Госпожа Вероника Радева иГоспожа Лилия Вълчева.

 Госпожа Шушкоф обърна внимание колко е важно децата да се учат да общуват оптимално в училище, да споделят ,за да се чувстват пълноценно. Изтъкна значението на това да бъдат изслушвани и стимулирани да дават обяснения за постъпките и проблемите си в училище и вкъщи.Тя предложи да се направи „Пощенска кутия на доверието“, в която деца анонимно да пускат собственоръчно написани бележки от тях, при възникнал  проблем.След анализ на ситуацията от учителите,в клас да се разиграват ролеви игри пред класа и децата да обсъждат и предлагат как най-добре би се избегнал конфликт и какви са вариантите за правилна и добронамерена постъпка от участниците в проблемната ситуация.

 По предложенията отношение взе класният ръководител Госпожа Желязкова. Тя предложи в случай на нужда ролевите игри да се разиграват  в часовете по Час на класа.Всички родители се съгласиха с предложението и изказаха благодарност за ползотворната беседа.

https://minedusci.sharepoint.com/sites/msteams_f21f07/Shared%20Documents/General/Recordings/New%20channel%20meeting-20221012_183516-Meeting%20Recording.mp4?web=1

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

С много желание и весело настроение родители и ученици от 4.б клас с класен ръководител г-жа Полина Желязкова проведоха поредната родителска среща по Национална програма „Заедно за всяко дете“. Събитието, организирано от съпричастните родители, се проведе в зала “Eventroom”, а темата беше „С гозбите на мама“.

Старателните и креативни майки бяха подготвили разнообразни готварски специалитети, които бяха вкусна изненада за всички присъстващи. Имаше питки, баници, сладкиши и други ястия, дори домашно приготвена торта. Така децата получиха почерпка по случай Деня на жената. Те от своя страна поздравиха любимите си родители със стихотворение и песен и им подариха картички, изработени от самите тях.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

На 15.03.23 г. се състоя втората планирана среща с родителите на ученици от 6.в клас по Национална програма "Заедно за всяко дете", Модул 3 "Участвай и променяй - родителят, активен партньор в училищния живот". Тема на срещата беше „Поведението на възрастните като модел за подражание“. Тя беше проведена в онлайн среда, в платформата MS Teams под формата на лекция.

Темата отново беше интересна за родителите по отношение на актуални за децата им въпроси. Изслушаха с внимание подготвената от г-жа Ирина Николова лекция за видовете модели за подражание, подкрепена с интересен илюстративен материал. С принос от своя родителски опит се включиха майките Десислава Цанкова и Янка Маринова, които дадоха лични примери за модели на подражание. Господин Георги Радев допринесе с  оригинална психологическа обосновка на проблемни ситуации и начините за справяне с тях. Оформена беше тезата, че родители и учители сме еднакво отговорни за изграждането на положителна ценностна система у децата.

Чрез тази среща се доразвиха ефективната комуникация и позитивните взаимоотношения между родителите и учителите в условията на равнопоставеност и пълноценен диалог. Затвърди се атмосферата на доверие, уважение и принадлежност към общността на 25. ОУ – цел, която нашето училище неуморно отстоява чрез различни свои инициативи.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

На 14.06.2023г. се проведе  родителска среда по Национална програма „Заедно за всяко дете, модул 3 „Участвай и променяй – родителят , активен партньор в училищния живот на тема „Превенция и реакция в ситуации на напрежения в словесна, психологическа и физическа конфликтна ситуация”, където, родители и ученици продължиха заниманията си на темата „Самоотбрана“. Консултант, гост и помощник в последния модул беше гл. ас. д-р Константин Теодосиев от факултета педагогика, катедра Дидактика на Софийския Университет, който изнесе кратка мотивираща лекция за важността на неформалното обучение и как този тип занимания биха помогнали много на всички участници да развият важни умения, които да им помогнат да се справят в ситуация на агресия.

По време на първата и втората част на събитието участниците обсъдиха практически някои техники за справяне в ситуация на конфликт. Разгледаха подходи за избягване или туширане на конфликт. Обърна се внимание на правилната позиция на тялото и спазването на дистанция, както и основни техники при самоотбрана.

На последната обща среща, лекторите въведоха участниците в игра по роли. Ученици и родители се упражниха в симулирана конфликтна ситуация по двойки, която тренира психологическа стабилност, спазването на безопасна дистанция, туширането на конфликт, както и умението да приложат научени техники за самоотбрана.